Litteraturanbefalinger til professionelle

Esbjørn, B. H. & Breinholst, S. (2020). Kort og godt om børn
og Angst. Dansk Psykologisk Forlag

Esbjørn, B. H. & Breinholst, S. (2019). Min første bog om CBT
med børn – kognitiv adfærdsterapi i børnehøjde
. Akademisk Forlag

Esbjørn, B. H (red.) (2018). Tema: Angst. Pædagogisk Psykologisk Tidskrift. 55. årgang, nr. 1

Esbjørn, B. H., Christiansen, B. & Breinholst, S. (2017). Fri af Angst - en forældrehåndbog. Akademisk Forlag

Esbjørn, B. H, Normann, N. & Reinholdt-Dunne, M. L. (2016). Metakognitiv terapi til børn med angst. Akademisk Forlag

Esbjørn, B. H, Østergaard, S. W., Tolstrup, M. & Normann, N. (2016). Særligt sensitiv eller særligt udfordret -
en guide til professionelle
. Akademisk Forlag