FÅ STYR PÅ angsten efteruddannelse

FÅ STYR PÅ Angsten er opstået som svar på et kommunalt problem. Ofte har kommuner ikke de fornødne ressourcer til at behandle angste børn og unge. FÅ STYR PÅ angsten er derfor tænkt som et første trin, hvor forældrene selv med ganske lidt hjælp fra fx PPR psykologer (2,5 timer pr. familie) kan forebygge og behandle deres barns milde til moderate angst. Det frigiver kommunale behandlingsressourcer som i stedet kan bruges til de børn og familier som enten ikke har responderet fyldestgørende på programmet eller anden tidligere behandling, samt de familier hvor angsten optræder i svær grad. FÅ STYR PÅ Angsten kan derfor ses som et lavressourcetilbud som supplement til de øvrige behandlingstilbud kommunen måtte have.

Læs introduktion til FÅ STYR PÅ angsten her (til professionelle).

Hvis I ønsker at uddanne personale til at varetage og tilbyde FÅ STYR PÅ angsten i jeres kommune, så skriv en mail til centerforangst@psy.ku.dk.