Cool Kids certificering

Cool Kids programmerne (herunder Chilled) er et 10 ugers behandlingsprogram målrettet børn og unge med angstlidelser. Cool Kids programmerne er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor både barn og forældre deltager i behandlingen og lærer konkrete redskaber til bedre at kunne håndtere barnets angst. Cool Kids programmerne kan anvendes både i individuelt format og i gruppeformat. 

Det er påkrævet, at man skal være uddannet og certificeret for at udføre Cool Kids behandling. For at blive certificeret skal behandleren være psykolog eller psykiater, gennemføre et kursus, bestå eksamen samt modtage supervision. Det er CEBU ved Århus Universitet, som står for certificeringen af psykologer.

Certificerede behandlere fremgår af den officielle internationale database for Certificerede Cool kids behandlere.

CEBU, Århus Universitet og Center for Angst har i forbindelse med certificeringen af Cool Kids behandlere etableret et samarbejde.

Det er således muligt at opnå merit for 3-dages workshoppen ved CEBU, hvis du tager kurset, Angstbehandling til børn og unge med Cool Kids/Chilled ved Center for Angst. Man kan ligeledes få merit for den påkrævede supervision på Center for Angst.

For mere information om selve certificeringen se CEBU hjemmeside.