FÅ STYR PÅ angsten selvhjælpsprogram

FÅ STYR PÅ angsten er et forældrebaseret selvhjælpsprogram til børn i 1. til 6. klasse.

FÅ STYR PÅ angsten er udviklet af Center for Angst på baggrund af over 10 års erfaring som specialister i behandling af børns angst. Programmet tager udgangspunkt i kognitive adfærdsterapeutiske principper. Center for Angst har undersøgt effekten af programmet, og resultater viser, at både børn og forældre oplever en signifikant forbedring. Både mødre og fædre beskriver, at effekten har været stor.

Hvem kan deltage i FÅ STYR PÅ angsten?

Programmet er designet til børn med mild til moderat grad af angst.

Programmet retter sig mod børn i 1.-6. klasse.

Bemærk at der er lukket for tilmelding af nye familier til forskningsprojektet med gratis deltagelse i FÅ STYR PÅ angsten. Vi har åbent for henvendelser i klinikken, hvor det er muligt at få et forløb.

Priser og praktisk information

Pris: 3.500 kr.

Indhold: 30 minutters visiterende telefonsamtale med terapeut (ud fra det diagnostiske interview mini-ADIS), manualer til forældre og barn, 2 x forældreworkshop (á 1,5 time).

Tilmelding

Kontakt centerforangst@psy.ku.dk for at få tilsendt henvendelsesskemaer. I vil herefter blive kontaktet af vores visitator, som sammen med jer vil vurdere, om I vil have gavn af programmet.