Maja Nyström-Hansen

Maja Nyström-Hansen

Ekstern lektor

Medlem af:

  Interesseområder: Traume, stress, psykose, skizofreni, tilknytningsteori, udviklingspsykopatologi, neuropsykologi, neuropsykiatri.

  I mit projekt undersøger jeg betydningen af tidlige traumer for stress-sensitiviteten hos mødre med en lidelse inden for psykosespektret og deres spædbørn. Projektet har til formål at belyse sammenhænge mellem traume, stress hormonet kortisol og diagnose, samt undersøge en mulig transmission af stress fra mor til barn i denne kliniske gruppe.

  Projektet er et sub-projekt under det dansk-skotske forskningsprojekt; ’Trivsel og modstandskraft: Mekanismer for transmission af psykisk sundhed og risikoudvikling hos forældre med alvorlige psykiske lidelser og deres børn’ (WARM studiet) ledet af Susanne Harder, Københavns Universitet. Studiet udføres i samarbejde med University of Glasgow; University of Aberdeen; NHS Greater Glasgow & Clyde; Forskningsenheden børne- og ungdomspsykiatrien, Odense, Region Syddanmark; Psykiatrisk forskningsenhed Region Sjælland samt Institut for Klinisk medicin, Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet.

  Fokusområder for mit projekt er:

  • Tidlige traumer målt med ACES (Adverse Childhood Experiences Study Questionnaires)
  • Kortisol aktivitet samt reaktivitet målt i spyt- og hårprøver fra henholdsvis mødre og spædbørn
  • Screening for henholdsvis skizofreni, bipolar lidelse og/eller depression med Structural Clinical Interview (SCID) fra DSM-V

  Mit projekt er under supervision af Susanne Harder, Københavns Universitet og endokrinolog Marianne Skovsager Andersen, Odense Universitetshospital. 

  ID: 122741465