Bent Rosenbaums aktuelle empirisk baserede projekter

pr. december 2011

Traume i psykodynamisk og psykosemiotisk perspektiv, 2007-2014

Projekt består af tre separate dele:

 1. Et delprojekt under EU-projektet (INCO-WBC-1-50913), Psychobiology of posttraumatic stress disorder. Delprojektet omhandler analysen af PTSD-patienters drømme.
  Internationale samarbejdspartnere: Forskningsleder Vladimir Jovic (Beograd), Forskningsleder Sverre Varvin (Oslo), Associate professor Stephan Hau (Stockholm), Associate professor Tamara Fischmann (Frankfurt).
 2. Et projekt vedrørende en begrebsmæssig afklaring og forståelse af traumets psykiske natur.
  Projektet gennemføres sammen med dr.phil., overlæge Sverre Varvin, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (Oslo)
 3. PTSD og psykoterapi. Projektet omhandler empiriske analyser af psykoterapier med PTSD-patienter ved brug af psykosemiotiske modeller.
  Projektet udarbejdes sammen med dr.phil., overlæge Sverre Varvin (Oslo), professor Marvin Hurvich (NY), emeritus professor Norbert Freedman (NY), professor Wilma Bucci (NY), pHd-STUD Mehdi Farschbaf (Oslo), stud.psyk. Lise Granslev (KU)

Subjektiv oplevelse af sygdomsforløb og rehabilitering fra prodromal til resocialiseringsfase, 2008-2014

Projektgruppe: Bent Rosenbaum og professor Kjeld Høgsbro.

Formålet med projektet er at udvikle en konceptuel forståelse af skizofrene sindslidelsers kommunikative funktionsnedsættelse og de faser, denne funktionsnedsættelse udvikler sig indenfor.

Det empiriske materiale består af 92 semistrukturerede interview med patienter og professionelle tilknyttet hospitals- og socialpsykiatri. Interviews analyseres ud fra en kvalitativ og en semiotisk metode. Projektperiode

Semiotisk analyse af tanke, tale og kommunikation, 2005-2014

Formål: at afklare begreber og modeller i psykiatrisk og psykosemiotisk forståelse af psykotiske tankeforstyrrelser. Materialet er verbatimudskrift fra kommunikation med mennesker i det skizofrene spektrum. Undersøgelserne omfatter semiotiske analyser af kommunikation generelt og specifik i psykoterapier med svært traumatiserede patienter og patienter med psykoser.

Projekt: Det nationale skizofreniprojekt II (DNS-II) - followup data og efterundersøgelse

Projektgruppe: Bent Rosenbaum, lektor Susanne Harder.

Det danske multicenter-studie retter sig mod 263 konsekutivt henviste patienter med first-episode inden for det skizofrene spektrum, sammenlignede 1) psykodynamisk psykoterapi + Treatment as Usual og 2) Treatment as Usual (TaU).

Data bearbejdes og samles til publikationer vedrørende:

 • Sammenligning af psykodynamisk psykoterapi og TaU efter 2 og 5 år, målt ved såvel symptom- og funktionsvariable;
 • Outcome af Rorschach og WAIS efter 2 og 5 år;
 • Outcome of Satisfaction with Life test efter 2 og 5 år.

Desuden planlægges 15 års opfølgning.

Ph.d.-projekt, v. Martin Morsing: Cutting, tomhedsfølelse og borderline

Hovedvejleder lektor Judy Gammelgaard; bivejleder Bent Rosenbaum
Formål: På empirisk grundlag at udarbejde en psykologisk forståelse af fænomenologien ved cutting og de manglende mentale repræsentationer (kroniske tomhedsfølelse), der kommer til udtryk i det psykoterapeutiske arbejde med svært forstyrrede borderline-patienter.

Projekt: Randomiseret klinisk forsøg vedrørende effekten af dialektisk adfærdsterapi (DAT) vs støttende psykoterapi a.m. CAMS på selvskadende adfærd hos patienter med selvskadende adfærd og borderline personlighedsforstyrrelses træk

Projektgruppe vedr. CAMS: Bent Rosenbaum, Ann Colleen Nielsen, Rasmus Risager Thomsen, Francisco Alberdi.

Projektgruppe vedr. DAT: Professor Merete Nordentoft, PhD-stud læge Kate Andreasson

Design:
I DAT-behandlingen (i alt 16 uger) kombineres individuel psykoterapi 1time/uge med færdighedstræning i grupper (2 timer/uge), omfattende 1. Færdighedstræningen i grupper, med emnerne: a) Opmærksomhedstræning, b) Relationsfærdigheder, c) Følelsesregulering, d) Hold-ud-færdigheder.

Færdighedstræningen gennemføres i løbet af den 16 ugers behandlingsperiode og foregår to timer ugentligt.

CAMS-behandlingen omfatter CAMS-støttende psykoterapi 1 time/ugen i max 16 uger.