Bent Rosenbaum

Bent Rosenbaum er pr. 1. oktober 2011 tilknyttet Institut for Psykologi som adjungeret professor.

Bent Rosenbaum er overlæge, dr.med., psykoanalytiker, og ansat på Psykiatrisk Center København

E-mail: bent.rosenbaum@psy.ku.dk.

Publikationer og projekter fra år 2000

Undervisningsmateriale