For ABC-partnere

Kom godt i gang med ABC

Denne folder er en guide til dig, der gerne vil arbejde med ABC for mental sundhed i din organisation. Guiden består af en række indledende spørgsmål og gode råd, som bygger på erfaringer fra de partnere, som indtil nu har været en del af ABC for mental sundhed.

Download Kom godt i gang med ABC.

Hensigtserklæring for partnerskabet

Formålet med denne hensigtserklæring er at definere roller og afklare forventninger for de involverede parter i ABC for mental sundhed.

Download Hensigtserklæring for partnerskabet.