PhD-forsvar Hanna Birkbak Hovaldt, Institut for Psykologi

Kandidat:

Hanna Birkbak Hovaldt

Titel:

"Social relations and depression among older adults with dual sensory loss in Denmark"

Det vil være muligt før forsvaret at læse afhandlingen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Gothersgade 140, 1123 København K.

Tid og sted:

Mandag den 10. december 2018 kl. 13.

Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, lokale 18.01.11, 1353 København K.

Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis.

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Amy Horowitz, PhD, Graduate School of Social Service, Fordham University, New York, USA
  • Professor Per-Olof Östergren, MD, PhD, Division of Social Medicine and Global Health, University of Lund, Sweden
  • Chairperson: Associate Professor Thomas William Teasdale, Fil.Dr. Dr.Med.Sci., Department of Psychology, University of Copenhagen, Denmark

Resumé:

Social isolation og dårligt psykisk velbefindende er potentielle konsekvenser af dobbelt sansetab. Der er imidlertid kun lidt viden om personer med dobbelt sansetabs sociale netværk, deres oplevelse af sociale relationer samt validiteten af standardiserede skalaer til at måle psykisk velbefindende blandt personer med dobbelt sansetab.

Formålet med denne afhandling var derfor at undersøge de sociale relationer blandt ældre mennesker med dobbelt sansetab og validiteten af en standardiseret skala for depression blandt disse mennesker.

Formålet blev primært undersøgt ved hjælpe af data fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danskere med dobbelt sansetab, der var 50 år eller ældre. Forskellige typer af relationer opfylder forskellige formål. Støttepersonale og børn var vigtige relationer for hyppigheden af kontakt, instrumentel og emotionel støtte. Desuden var en version af the Major Depression Inventory med 8 spørgsmål begrebsvalid for alle og havde acceptabel reliabilitet for de fleste med dobbelt sansetab. Der blev imidlertid ikke fundet nogen sammenhæng mellem sværhedsgraden af sansetabene og henholdsvis hyppighed af kontakt, social støtte, belastning af sociale relationer eller validiteten af the Major Depression Inventory.