PhD forsvar: Ro Robotham, Institut for Psykologi

Kandidat

Ro Julia Robotham

Titel

"The neuropsychology of stroke in the Back of the Brain: clinical and cognitive aspects".

Det vil være muligt før forsvaret at gennemlæse en kopi af afhandlingen på Biblioteket ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Gothersgade 140, Auditorium 1, 1353 København K

Tid og sted

7. januar 2019.

Forsvaret afholdes på Københavns Universitet, Biblioteket ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Gothersgade 140, Auditorium 1, 1353 København K.

Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis.

Efter forsvaret er der reception i kantinen på Institut for Psykologi, 2. sal, lokale 03.2.M202, Øster Farimagsgade 2 A, 1353 København K.

Bedømmelsesudvalg

  • Assistant professor Céline R. Gillebert, Dept. of Brain and Cognition, KU Leuven, Belgium
  • Research director Bruno Rossion, CNRS-Université de Lorraine, Nancy, France
  • Associate Professor Signe Vangkilde, Dept. of Psychology, University of Copenhagen, Denmark (Chairperson)

Resumé

Synet betragtes som den meste udviklede sans hos mennesker. Alligevel, er der stadig meget vi ikke ved, om hvordan hjernen skaber mening af vores visuelle omgivelser. Mennesker, der har fået en skade i hjernens synsområder, giver et unikt indblik i, hvordan hjernen fungerer. Der er for eksempel personer, der efter apopleksi, ikke længere kan genkende deres venners eller kollegaers ansigter, men som fortsat kan genkende og læse ord, og der er også personer hvor det omvendte gør sig gældende. På baggrund af det, har man antaget, at hjernen genkender ansigter og ord på vidt forskellige måder, og at ansigtsgenkendelse primært foregår i den højre hjernehalvdel og ordgenkendelse i den venstre hjernehalvdel. Denne Ph.d. omhandler et studie, som undersøger de visuelle perceptuelle evner hos en stor gruppe personer, der haft apopleksi i den bageste del af hjernen. De indledende fund stemmer ikke helt overens med hvad man tidligere har antaget, og tyder på, at begge hjernehalvdele bidrager til både ansigtsgenkendelse og ordgenkendelse.   

Den anden del af Ph.d.’en har et andet og mere klinisk fokus. Apopleksi medfølger ofte kognitive vanskeligheder såsom: problemer med hukommelsen, sproget, evnen til at bevare overblikket, og problemer med synet. Kognitive vanskeligheder kan have mange negative konsekvenser for de ramte, og de kan være svære at identificere. I Danmark, har vi ingen tilgængelige redskaber, der er velegnet til at lave et meget hurtigt kognitivt tjek hos apopleksipatienter. Vi har derfor oversat testen Oxford Cognitive Screen (OCS), et kognitivt screeningsredskab der specifikt er udviklet til apopleksipatienter, til dansk, og indsamlet referencemateriale til testen. OCS-Dansk tager kun 15 minutter at gennemføre og kommer måske til at medføre, at flere apopleksipatienter får undersøgt deres kognitive evner.