KØN? Årskonference i Selskab for teoretisk psykoanalyse

Køn er svært at få hold på. Køn er evindeligt til debat. Mest presserende for tiden både nationalt og internationalt er blandt andet diskussionerne omkring #MeToo, kvinders reproduktive rettigheder, unge trans-personer og de kønnede aspekter af både krigsforbrydelser og klimakrise. Køn synes at udgøre en uafvendelig kilde til konflikt. 

Selskab for teoretisk psykoanalyse inviterer i samarbejde med Aarhus Universitet til KØN Arskonference den 3.-4. december 2022 på KØN - Gender Museum Denmark, Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus C.

Læs mere og tilmeld dig her.