Informations- og debatmøde: Mellem feedback og selvevaluering

Invitation til info- og debatmøde med deltagelse af BA-studerende på Psykologi samt det videnskabelige og administrative personale fra instituttet.
- KA-studerende vil blive inviteret til et lignende arrangement i efterårssemestret 2018.

Mødet finder sted den 13. april 2018 kl. 15.15 i lokale CSS 1.1.18, Øster Farimagsgade 5A. Mødet afrundes med snacks, øl og vand.

Der efterlyses fra tid til anden mere feed-back fra studenterside. Og der er naturligvis noget godt ved at modtage feedback. Dog kan målet for uddannelsen også være, at sætte studerende i stand til at blive mere selvevaluerende, altså at man på baggrund af sin egen præstation – evt. med en karakterbedømmelse sat overfor læringsmål, i højere grad selv kan gennemskue hvor og hvordan besvarelsen kunne have været forbedret.

Læring er et omdiskuteret begreb. På instituttet stræbes efter abstrakt læring, dvs. læring, der er teoretisk og metodisk analyserende, som så kan anvendes indenfor forskellige praksisfelter. Feedback har heroverfor nogle gange en tendens til at blive brugt som et mål for eller en skabelon for, hvordan man laver den ”rigtige” opgave. De to ting kan ind imellem stå i modsætning til hinanden.

Oplægget til diskussion er, hvordan vi – studerende og ansatte på instituttet - ønsker, at uddannelsen på bachelorniveau skal se ud – for at uddannelsen bliver så god som mulig.

Vi glæder os til at se jer.

Torben Bechmann Jensen, Studieleder

Søren Kyllingsbæk, Institutleder