Møde i Center for Psykoanalytisk Kritik

Center for Psykoanalytisk Kritik inviterer studerende til andet møde om psykoanalysens plads på universitetet.

Til mødet fortsætter vi diskussionen om psykoanalysens plads på universitetet, som vi tog hul på til vores første møde den 3. oktober.

Det vil vi gøre med udgangspunkt i Birger Steen Nielsens artikel ”Vinden blæser på spørgsmål og svar: Om kritisk humanisme og universitetets opgave i dag”.

Steen Nielsens artikel formulerer en række kritikker af biologistiske samt konstruktivistiske tendenser i videnskaben, og han plæderer samtidig for det, han selv kalder en ’kritisk humanisme’. Teksten adresserer centrale emner som forholdet mellem teori og praksis og forholdet mellem videnskab og politik, økonomi samt ideologi overordnet.

Til mødet vil vi både arbejde og diskutere i mindre grupper med Steen Nielsen-artiklen som udgangspunkt, og diskutere samlet ligesom sidste gang.

Mange hilsner og velmødt fra Katrine Zeuthen, Simo Køppe og Magnus Biilmann, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Download Birger Steen Nielsens artikel (KUnet).

Find mere information om centrets første møde om psykoanalysens plads på universitetet.