Arbejds- & organisationspsykologisk salon (nr. 3)

Ledelsesudvikling - hvorfor virker det (ikke)?

Tredje Arbejds- & Organisationspsykologiske Salon afholdes onsdag d. 30. maj 2018.

Ved Salonen vil du møde forskere, beslutningstagere, erhvervsfolk og studerende som på forskellige måder har skabt værdifuld forbindelse mellem forskning og praksis i arbejdslivet.

Salonen henvender sig til forskere og praktikere, og er åben for alle som ønsker indsigt i- og indflydelse på hvordan viden produceres og udvikles på området for arbejdsmiljø i Danmark.

Tid og sted:

Onsdag, den 30. maj 2018, kl. 12.30-16.00,

på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,
Øster Farimagsgade 5, bygning 35, lokale 35.01.05
1353 København K

Program:

12.30 Velkomst v. Janne Skakon, ekstern lektor v. Institut for Psykologi, Københavns Universitet

12.40 Hvad er god ledelse? v. Ann-Louise Holten, lektor v. Institut for Psykologi, Københavns Universitet.
Dette overordnede spørgsmål bliver introduceret og rammesættende for Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon og dagens præsentationer og debat. Introduktionen vil sætte fokus på, hvilke parametre vi bør forholde os til, når vi gerne vil svare på, hvad god ledelse er. Disse parametre er fx: implicitte antagelser, analyseniveauer, vurderingsperspektiver, udviklingsforståelser, og ledelsesoutcomes.

13.10 Spilbaseret træning i forandringsledelse – et interventionsstudie i Novozymes, v. Esben Langager Olsen, erhvervsph.d. ved Novozymes, og Johan Simonsen Abildgaard, postdoc ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Virksomhedernes succes afhænger i stigende grad af evnen til at gennemføre forandringer, samtidigt indikerer stadig mere forskning, at forandringer medfører risiko for belastning af det psykiske arbejdsmiljø. Der eksisterer en række forskningsbaserede bud på, hvad der kendetegner gode forandringsprocesser. Dokumenterede succesfulde løsninger på, hvordan ledere lærer at gennemføre forandringsprocesser er dog svære at finde indenfor. I dette projekt afprøver vi et spilbaseret ledertræningsprogram udviklet af konsulentfirmaet Workz. Vi indhenter store mængder kvalitativt og kvantitativt materiale for at forstå hvordan ledelsestræningen virker, og hvordan den ikke virker.

13.40 Kaffe, the og netværk m. inspirationsstande

14.10 Netværk – hvorfor og hvilket udbytte får deltagerne v. Peer Lundby, Netværkskonsulent, Lederne
For de fleste handler netværk om udbytte, få løst nogle konkrete problemstillinger, sparring med andre… De fleste glemmer at et godt netværk bygger på bidrag. Bidrag, der viser at man vil netværket og derfor skaber tillid. Ledernes Netværkskoncept er fundamentet til at opbygge et kontekstfrit rum, hvor sparringen bliver meget personlig

14.25 Kort og godt: 2 specialer om ledelse og ledelsesudvikling
Et casestudie af online lederuddannelse i praksis. v. Kristian Jensen, Psykolog i Selektionssektionen, Forsvarets rekruttering.
De økonomiske og logistiske fordele ved online lederuddannelse kan der ikke stilles spørgsmålstegn ved. Men hvordan får man implementeret det i praksis? Er det muligt at skabe et online læringsrum for lederudvikling? Hvordan etableres et socialt klima med grobund for tillidsfulde relationer? Og vigtigst af alt, i hvilket omfang fik lederne overført læring fra undervisnings til anvendeles-kontekst.

At strukturere det ukendte – Mellemlederes meningsskabelse under fusionsprocesser v. Frederik Poulsen, Stud. Psych.
Fusioner er over de sidste 50 år blevet en stadig mere udbredt vækststrategi for virksomheder både internationalt og i Danmark. Mens fusioner på papiret kan give udsigt til bl.a. stordriftsfordele, synergi og diversifikation, medfører fusioner ofte udtalt usikkerhed og flertydighed blandt både medarbejdere og ledere. I dette oplæg udforskes processen hvormed mellemledere skaber mening for både dem selv og andre organisatoriske aktører, samt hvilken betydning dette har for integrationen af virksomhederne.

14.45 Roskilde Festival's "Leadership Lab" - hvordan kan viden om ledelse af frivillige overføres til arbejdsmarkedet, hvor flere og flere unge ser ud til at være meget formålsdrevede - v. Jonas Hedegaard, erhvervsph.d. v. Roskilde Festival og Roskilde Universitet & Teamleder, Roskilde Leadership Lab.
Leadership Lab på Roskildefestival - hvad kan ledere lære? Hvordan kan viden om ledelse af frivillige overføres til arbejdsmarkedet, hvor flere og flere unge ser ud til at være meget formålsdrevede? Roskilde Leadership Labs fokus er at styrke, udvikle og støtte Roskilde Festivals ledere. Lederne skal indgå i relationer mellem frivillige og ansatte, på tværs af kulturer og strukturer – de skal udøve mangfoldig ledelse i et mangfoldigt fællesskab – baseret på et stærkt værdisæt og med resultatskabelse som virksomhedens primære formål. Festivalens årlige tilfredshedsundersøgelser viser korrelation mellem god ledelse og den gode frivilligoplevelse.

15.15 Debat - hvilke bevægelser ser vi i ledelse- og ledelsesudvikling i praksis?

16.00 Tak for denne gang og på gensyn.

Tilmelding:

Tilmelding klik her.

Spørgsmål kan rettes til janne.skakon@psy.ku.dk.