Ph.d.-kurser på Institut for Psykologi

English Click here for English:

Ph.d.-kurser der udbydes ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet:

Kursuskatalog

Check den fælles nationale database www.phdcourses.dk for ph.d.-kurser udbudt på universiteterne i Danmark.
Kig også på fakultetets hjemmeside for generiske ph.d.-kurser: https://samf.ku.dk/phd-skolen/kurser/

Betaling for kursusdeltagelse

Deltagelse i ph.d.-kurserne er gratis for phd-studerende i Danmark, såfremt deres indskrivningssted er medtaget på denne liste: https://www.psy.ku.dk/Forskning/phd-skolen/aabent-marked-for-phd-kurser/

Øvrigt videnskabeligt personale på Københavns Universitet, kan deltage gratis på ph.d.-kurserne, forudsat at der er plads. Ph.d.-studerende har første prioritet. Eksterne VIP, der ønsker at deltage på kurserne, må betale kr. 1.500 pr. kursusdag.

 Payment for participation in course

Participation in PhD courses offered by the Department of Psychology, UCPH, are free of charge for PhD students in Denmark, if they are enrolled in one of the institutions on this list: https://www.psy.ku.dk/Forskning/phd-skolen/aabent-marked-for-phd-kurser/

Other academic staff at the University of Copenhagen can also participate free of charge at our PhD courses, provided that there are availability. PhD-students have first priority. External academic staff who wish to participate in the courses, have to pay DKK 1,500 per day.