Formidling

Foredrag / kurser

2017

Stig Poulsen: Introduction to Psychotherapy Research at the training course for psychologists specialized in psychiatry

2016

Stig Poulsen: Course, “What works in Psychotherapy”, Nydalen Psychiatric Polyclinic, Oslo, Norway

Medier

2016

Susanne Lunn: Interview til P - Psykologernes Fagmagasin om forskellige terapeutiske retninger.

2015

Susanne Lunn: Interview til DR om grådighed.

Publikationer

2017

Mathiesen, B.B. & Thomsen, M.S. (2017): Menneskets hjerne og personlighed. Evolution og temperament, neurovidenskab og personlighedsforstyrrelser. Kapitel 2, side 77-120. i Simonsen, E. & Mathiesen, B.B., red. (2017): Personlighed og Personlighedsforstyrrelser En grundbog. Hans Reitzels Forlag.

Nielsen, J. (2017). Dramatisk rolleskift - når sundhedspersonale selv bliver patienter og pårørende. Interview til Sygehus Lillebælts personaleblad ’Journalen’, Sygehus Lillebælt, Medarbejdermagasin # 23, Sept. 2017 p. 8-9.

Poulsen, S. & Simonsen, E. (2017). Psykiatrisk og klinisk psykologisk assessment (Psychiatric and clinical psychological assessment). In E. Simonsen & B. Møhl (red.), Grundbog i Psykiatri (2. udgave) (Psychiatry: A basic text (2nd Edition)), pp. 165-189. København: Hans Reitzel.

Simonsen, E. & Mathiesen, B.B., red. (2017): Personlighed og Personlighedsforstyrrelser En grundbog. Hans Reitzels Forlag.

2016

Poulsen, S. (2016). Psykoterapeutiske behandlingsmetoder (Psychotherapeutic treatment methods) (pp. 595-645). In T. Koester & K. Frandsen (Eds.), Introduktion til psykologi: teori – anvendelse – praksis (3. udgave) (Introduction to psychology: Theory – Application – Practice). Copenhagen: Frydenlund.

2015

Poulsen, S., Lau, M. & Simonsen, S. (2015). Forskning i psykoterapi (Psychotherapy Research). In F. Alberdi, B. Rosenbaum & P. Sørensen (red.), Moderne psykoterapi: Teorier og metoder (Modern psychotherapy: Theories and methods), pp. 543-581. København: Hans Reitzel.

2014

Jacobsen, C.H. & Nielsen, J. (2014). Psykologer som supervisander. Psykolog Nyt, 68 (1): 20-22.

2013

Jacobsen, C.H., Nielsen, J. & Mathiesen, B.B. (2013). Hvem er de danske psykoterapeuter? Psykolog Nyt, 67 (18): 16-18.

Jacobsen, C.H., Nielsen, J., Orlinsky, D.E. & Mathiesen, B.B. (2013). Den teoretiske orientering. Psykolog Nyt, 67 (19): 20-22.

Nielsen, J., Jacobsen, C.H. & Mathiesen, B.B. (2013). Psykologer som supervisorer. Psykolog Nyt, 67 (20): 16-18.

2012

Lunn, S. (2012). Kampen mod kroppen. In L. Holm & S. T. Kristensen (Eds.), Mad, mennesker og måltider. Munksgaard

Mathiesen, B. B. (2012). Infantil amnesi. I Gammelgaard, J., Mathiesen, B. B., & Zeuthen, K. red. (2012). Det taler - Psykoanalytiske dialoger. København, Akademisk Forlag.