Center for Psykoterapiforskning

Kontaktperson/Koordinator: Lektor Stig Poulsen

I Center for Psykoterapiforskning gennemføres og udvikles forskning i psykoterapi, såvel internt som i samarbejde med en række eksterne behandlingsmiljøer og instanser. Forskningen fokuserer på centrale problemstillinger vedrørende psykoterapi, herunder terapiens proces og effekt, assessment og supervision. Herudover arbejder centret for udvikling af og oplæring i forskningsmetoder samt for formidling af forskningsresultater. Centrets forskning er typisk baseret på en udviklingspsykopatologisk forståelse og rettet mod særlige psykopatologiske tilstande, fx spiseforstyrrelser, borderline personlighedsforstyrrelse og skizofreni. Det løbende arbejde for at udvikle nye projekter sker i samarbejde med såvel centre ved Institut for Psykologi som andre nationale og internationale forskningsgrupper og -institutioner.

Mere specifikt arbejder centret for

  • At undersøge psykoterapeutiske metoders effekt
  • At undersøge psykoterapeutiske processer med henblik på at forstå sammenhænge mellem proces og effekt og betydningen af klient- og terapeutvariable, herunder klientens psykopatologi
  • At udvikle metoder til og oparbejde kompetence inden for metoder til undersøgelse af psykoterapieffekt og proces
  • At undersøge supervision og psykoterapeuters faglige udvikling
  • At undersøge effekten af supervision på klient-vurderet terapeutisk alliance og -udbytte af terapi (outcome)
  • At sammentænke teoretisk og klinisk viden om forskellige former for psykopatologi med empirisk udviklingspsykologi og psykoterapiforskning med henblik på at forstå behandlingseffekten og udvikle behandlingsmodeller
  • At stimulere udviklingen af og udgøre en organisatorisk ramme for forskningsprojekter, herunder ph.d. projekter
  • At formidle viden om psykoterapiforskning og forskellige behandlingsmetoders forløb og effekt i relation til forskellige former for psykisk lidelse
  • At undervise forskningsinteresserede kliniske psykologer med henblik på at stimulere psykoterapiforskning i såvel offentligt som privat behandlingsregi.