Kognitions- og Neuropsykologi

Forskerne i denne forskerklynge beskæftiger sig med delvist overlappende forskningsfelter inden for kognitionspsykologi og neurovidenskab, kognitiv og klinisk neuropsykologi og neuropsykiatri samt social kognition. Interesser, der er fælles for områdets forskere, omfatter eksperimentelle testmetoder, opmærksomhedsprocesser (modelorienterede og kliniske), kognitiv testning af kliniske grupper (f.eks. efter hjerneskade, ved ADHD, bipolar sindslidelse og depression) samt fysiologiske metoder så som EEG, eye tracking, funktionel og strukturel MRI. Eksempler på aktuelle fokusområder omfatter: udvikling af social kognition hos småbørn, kognitive vanskeligheder efter posteriore skader i hjernen, opmærksomhed og kognitiv kontrol ved udviklingsforstyrrelser; psykofarmakologi og opmærksomhed; matematiske modeller for opmærksomhed, kognitiv kontrol og reaktionstidsmål; måling af motivation og skalavalidering; kognitiv remediering ved bipolar lidelse samt opmærksomhedsbias ved angstlidelser.

Forskningscentre og grupper under området

Undervisning

Lab meetings

We have lab meetings every Friday afternoon, a tradition that has been kept over 15 years. Here researchers at the center take turns presenting their current projects or we invite external speakers for new input. Practical matters, especially concerning lab equipment and social events, are also coordinated at these meetings. Interested students are welcome to participate. 

Lab Meeting Schedule

If you want to join our mailing-list for more info, please send a request to: anders.petersen@psy.ku.dk.