Klinisk- og Sundhedspsykologi

Forskerne i denne forskerklynge arbejder med en række forskellige emner. Emnerne knytter sig overordnet til udvikling, forebyggelse af og intervention over for psykopatologi, herunder hvordan man kan forstå menneskers udvikling gennem hele livet, hvordan psykisk og fysisk lidelse påvirker både det enkelte menneske og dennes relationer til omverden (herunder forældre, skole, venner med videre) og vice versa. Aktuelle fokusområder omfatter grundforskning og behandlingsforskning inden for felterne: spæd- og småbørn, skolebørn, unge og voksne. Specifikke temaer inkluderer udvikling og undersøgelser af undersøgelsesmetoder, psykoterapeutiske behandlingsmetoder, supervisionsprocesser, traumer og seksuelle overgreb på børn, diabetes, handicap, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, psykoser, angst og depression.
 
Vores forskning favner multiple metodologiske perspektiver, herunder kvalitativ og kvantitativ forskning i laboratorie- og feltstudier, samt surveys, interviews, observationer med videre.

Forskningscentre og grupper under området