KU Babylab

Københavns Universitets Babylab blev oprettet i 2005 som en eksperimentel forskningsenhed under Center for Spæd- og Småbørn. Forskningen i Babylabbet fokuserer både teoretisk og empirisk på kognitive og socioemotionelle udviklingsprocesser hos spædbarn og forældre i løbet af barnets første leveår og søger bl.a. at belyse følgende spørgsmål:

  • Hvordan regulerer barn og omsorgsperson både sig selv og hinanden i interaktioner?
  • Hvordan deler og skaber barn og omsorgsperson en fælles oplevelsesmæssige betydning og mening før sproget er udviklet?
  • Hvordan hænger disse tidlige fælles præ-verbale betydningsdannelser sammen med barnets senere kognitive og socioemotionelle udvikling?

I udforskningen af disse spørgsmål lægges hovedvægten på eksperimentel og longitudinel forskning i udviklingsprocesserne i den tidlige mor-barn interaktion indenfor kerneområderne betydningsdannelse, intersubjektivitet og affektregulering/tilknytning. Teoretisk er arbejdet forankret i det integrerende udviklingspsykopatologiske perspektiv og tager afsæt i psykodynamiske teorier, tilknytningsteori, fænomenologi og kognitive sprogteorier.

Københavns Universitets Babylab er etableret på baggrund af en bevilling fra Carlsbergfondet i 2005 og støttet af Institut for Psykologi og Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK).