Early Child Development Unit (ECDU)

Kontaktperson/Koordinator: Professor Simo Køppe

Early Child Development Unit (ECDU) udgør den overordnede ramme for et antal centre, der involverer både grund- og anvendt forskning vedrørende psykisk udvikling i den tidlige barndom, og som baserer sig på teori og metoder fra blandt andet eksperimentalpsykologien, observationsstudier, tilknytningsteorien og den kliniske børnepsykologi.

Early Child Development Unit (ECDU) ønsker at bidrage til det forskningsbaserede videnskabelige felt , der omhandler den tidlige udvikling, herunder spæd- og småbørns psykiske sundhed, forebyggelse og tidlig intervention. I vores studier fokuserer vi blandt andet på den tidlige meningsskabende interaktion mellem det lille barn og dets omsorgsgivere og hvordan denne kan influeres af vanskeligheder hos omsorgspersonen (fx depression, psykose), samt hvordan dette kan have betydning for barnets fortsatte kognitive og socioemotionelle udvikling.

Enhedens forskning placerer sig overordnet set indenfor det udviklingspsykopatologiske perspektiv. Vi integrerer grundvidenskabelig - og anvendt forskning i både teoretiske og longitudinelle studier af tidlige kognitive og socioemotionelle udviklingsprocesser ud fra forskningsspørgsmål som: Hvordan regulerer barnet og omsorgspersonen sig selv og hinanden i interaktive mønstre? Hvordan udvikler og ko-konstruerer barn og omsorgsgiver en intersubjektiv mening i den præ-verbale oplevelse? Hvordan er disse intersubjektive meningsdannelser relateret til senere kognitiv og sociemotionel udvikling hos barnet? I mikro-proces studier af non-verbale interaktioner anvender vi avancerede 3D motion capture registreringer af bevægelser, samt kvalitative kodninger af lyd, bevægelser og ansigtsudtryk.

Enhedens forskning er bl.a. finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK), European Research Council (ERC), TrygFonden, Egmont Fonden, LEGO Foundation og LEGO Group DUPLO®, Carlsbergfondet og Københavns Kommune.

Enhedens aktuelle centre