Vores forskning

Her på siden kan du læse om Center for Småbørns Kognitions forskning

Kognitiv kontrol og evnen til at indtage andres perspektiv

Et af vores nuværende studier undersøger sammenhængen mellem børns kognitiv kontrol og deres evne til at overveje andres mentale tilstand, såsom tanker, følelser og intentioner. Udviklingen af kognitiv kontrol starter i en tidlig alder og fortsætter op igennem barndommen. Det samme gør sig gældende for evnen til at overveje andres mentale tilstand, og denne evne er fundamental for vores interaktion med andre.

I dette studie udfører vi en kort træningssession med to grupper af børn i alderen 3-6 år. Den ene gruppe modtager impulshæmningstræning hvor barnet skal gøre det modsatte af en voksen (lukke munden på deres hånddukke når den voksne åbner munden på sin hånddukke). Den anden gruppe modtager imitationstræning hvor børnene skal gøre det samme som den voksne. De to træningsformer kræver således forskellige niveauer af kognitiv kontrol, og imitationstræningen anses for at være lettere end impulshæmningstræning. Efter træningssessionen skal alle børnene deltage i en kort leg hvor de skal prøve at sætte sig ind i hvad den voksne kan, og ikke kan se og dermed tilsidesætte deres eget perspektiv for en andens. Med dette studie ønsker vi at undersøge om de børn der modtog impulskontroltræning er bedre, end de børn der modtog imitationstræningen, til at indtage andres perspektiv.

Altercentricitet hos småbørn

For at navigere i det sociale miljø skal vi ofte tage hensyn til, hvad andre ser, ved eller tror på. Det er en udbredt opfattelse, at børn er "egocentriske", hvilket betyder, at de prioriterer deres eget perspektiv og undlader at overveje om en anden kan have et andet synspunkt; og først senere i deres udvikling overvinder de denne tendens.

En tilbøjelighed/tendens til at fokusere på ens eget perspektiv kan dog være ufordelagtig i en meget ung alder. I mangel af betydelig viden om verden kan det være nyttigt for spædbørn at være følsomme over for og måske endog prioritere andre (kyndige) folks perspektiv og bruge det til at erhverve information

I vores laboratorium undersøger vi ideen om, at unge spædbørn måske har en "altercentrisk" tilbøjelighed/tendens. Det betyder, at de måske prioriterer andres viden og perspektiv, og bedre husker information fra miljøet, som blev fremhævet/understreget af andre menneskers opmærksomhed. I forskellige studier undersøger vi interaktionen/påvirkningen af den sociale kontekst (fx den anden persons opmærksomhed, perspektiv og overbevisninger) på spædbørns egen hukommelse (hvilke oplysninger de husker om deres miljø, fx objekter omkring dem).

/var/folders/40/_zw7b5w53lq_sxz02k33cjl40000gq/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/fxTWfhPXAsGjAAAAAElFTkSuQmCC    /var/folders/40/_zw7b5w53lq_sxz02k33cjl40000gq/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/Z

Klik her for at læse mere om de metoder vi bruger til at forstå tidlig udvikling hos børn.