Claus Bundesen

Claus Bundesen

Emeritus

Primære forskningsområder

Hvert sekund står hjernen over for en udfordring: at udvælge netop den del af sanseindtrykket, som det er vigtigst for organismen at reagere på. Særligt i synssystemet er opgaven formidabel. Typisk er synsfeltet fuldt af objekter, der alle kræver et betydeligt arbejde for at blive identificeret. Fra øjeblik til øjeblik må vi udvælge de få objekter, der er mest interessante i situationen, og koncentrere vores ressourcer der. Ellers ville vi drukne i indtryk. Denne udvælgelsesmekanisme i hjernen svarer på det psykologiske plan til at være opmærksom. Forskning i opmærksomhed er et klassisk område i psykologien, tæt forbundet med spørgsmålet om bevidsthedens natur. Denne forskning er også vigtig for at hjælpe mennesker med hjerneskade, der meget ofte har forstyrrelser i evnen til at være opmærksom. Forskning i visuel opmærksomhed kan desuden bruges til at udvikle mere effektive synsfunktioner i computere og robotter.

En internationalt førende teori om opmærksomhed er udviklet på Københavns Universitet, den såkaldte TVA-model. Ud fra et simpelt sæt af matematiske formler kan TVA-modellen forklare, hvordan opmærksomhed virker både på det psykologiske plan og i hver enkelt mikroskopisk hjernecelle. Denne matematiske sammenkobling af psykologi og hjerneforskning er ret enestående på verdensplan. Det nye projekt med titlen "Integreret Visuel Opmærksomhedsforskning" bygger videre på dette videnskabelige fremskridt i form af en række forskningsprojekter, der skal lære os endnu mere om, hvordan visuel opmærksomhed fungerer i den menneskelige hjerne. Dette drejer sig f.eks. om, hvordan opmærksomheden fanges af bestemte ansigtsudtryk, hvilke typer hjerneskader der fører til bestemte opmærksomhedsproblemer, hvorledes hjernens elektriske aktivitet ændrer sig under skift i opmærksomhed, og hvordan kemiske stoffer såsom nikotin påvirker vores opfattelsesevne. Hele denne brede vifte af forskning falder ind under den matematiske TVA-model og leder på denne måde frem mod en samlet videnskabelig forståelse af opmærksomhedens mange sider.

Undervisnings- og vejledningsområder

Kognitionspsykologi

ID: 11121