Center for Visuel Kognition (CVC)

Center for Visuel Kognition (CVC) er et forskningscenter, der hører under det kognitions- og neuropsykologiske fagområde ved Institut for Psykologi på KU. Forskningen på CVC består af eksperimentelle og teoretiske studier af visuel kognition. Forskningen retter sig især mod visuel opmærksomhed, objektgenkendelse, responsinhibition og effekter af vågenhed (arousal). Vi undersøger også det hjernemæssige grundlag for disse psykologiske processer.

Tegning af hjerne (visual attention)

Centeret er støttet af større bevillinger og har modtaget en del priser, herunder Sapere Aude Prisen (DFF-Young Elite Researcher Starting Grant); en pris som Søren Kyllingsbæk modtog i 2010 og Thomas Habekost og Randi Starrfelt modtog i 2012. I 2009 modtog Claus Bundesen Aristotle Prize in Psychology, mens han i 2013 modtog Carlsberg Foundation Research Prize in Humanities and Social Science. I forbindelse med prismodtagelsen lavede Carlsbergfondet denne film om Claus Bundesens forskning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Center for Visual Kognition (CVC) er et forskningscenter, der hører under det kognitions- og neuropsykologiske fagområde ved Institut for Psykologi på KU. Centeret ledes af Lektor Signe Vangkilde & Professor Thomas Habekost. Det blev grundlagt i 1993 af Claus Bundesen og Axel Larsen, som nu er tilknyttet CVC som eremitus professorer.

Den eksperimentelle forskning koncentrerer sig om visuel opmærksomhed, objekt genkendelse, formation og transformation af mentale billeder, samt om perception af bevægelse. Det teoretiske arbejde omfatter en computerbaseret teori om selektiv visuel opmærksomhed  (Theory of Visual Attention, TVA) og en computerbaseret model om visuel genkendelse (Template-Matching Pandemonium, TMP).

Det teoretiske arbejde omfatter en matematisk model for selektiv visuel opmærksomhed (Theory of Visual Attention, TVA; Bundesen, Psychological Review 1990). TVA-modellen blev i 2005 udvidet til en beskrivelse af opmærksomhedsprocesser i hjernen (Neural TVA, NTVA; Bundesen, Habekost & Kyllingsbæk, Psychological Review 2005; se illustration længere oppe på siden).

TVA-modellen danner basis for en psykologisk test, som præcist kan måle forskellige aspekter ved opmærksomhed. Testen er blevet bredt anvendt til at undersøge forskellige alders- og kliniske grupper (f.eks. ved apopleksi, ADHD eller andre neuropsykiatriske tilstande).

Centeret er gennem årene støttet af mange store forskningsbevillinger og har modtaget en del priser, herunder Sapere Aude prisen (DFF-Young Elite Researcher Starting Grant) til Søren Kyllingsbæk i 2011, Thomas Habekost i 2012 og Randi Starrfelt i 2015. I 2009 modtog Claus Bundesen Aristotle Prize in Psychology, mens han i 2013 modtog Carlsberg Foundation Research Prize in Humanities and Social Science. I forbindelse med prismodtagelsen lavede Carlsbergfondet denne film om Claus Bundesens forskning. Se aktuelle bevillinger og forskningsprojekter på CVC i menupunktet om bevillinger herunder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download LIBTVA here.

By using LIBTVA you accept the following license:

This software is Copyright of Mads Dyrholm, Center for Visual Cognition, Copenhagen. All rights reserved. You may not re-distribute it, nor distribute any parts hereof in any form. This work is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION IS PROVIDED "AS IS," AND COPYRIGHT HOLDERS MAKE NO REPRESENTATIONS OR
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF THE SOFTWARE OR DOCUMENTATION WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS OR OTHER RIGHTS. COPYRIGHT HOLDERS WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF ANY USE OF THE SOFTWARE OR DOCUMENTATION. Title to copyright in this software and any associated documentation will at all times remain with copyright holders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Anders Petersen Lektor +4535324884 E-mail
Maj-Brit Åström Videnskabelig assistent   E-mail
Martha Slot Thorvald Studerende   E-mail
Matthias Gondan Lektor +4535324843 E-mail
Signe Allerup Vangkilde Lektor, studieleder +4535324885 E-mail
Steven Blurton Adjunkt   E-mail
Søren Kyllingsbæk Professor +4535324861 E-mail
Thomas Habekost Professor +4535324860 E-mail

Kontakt

Signe VangkildeSigne Vangkilde
Lektor
E-mail
Tlf.: +45 35 32 48 85


Thomas HabekostThomas Habekost
Professor
E-mail
Tlf.: +45 35 32 48 60