Center for Psykoanalyse

Center for Psykoanalyse udgør en organisatorisk og faglig ramme omkring teoretiske og empiriske studier af psykoanalytisk teori og praksis – et forsknings- og videnscenter der stimulerer videnskabelig nysgerrighed, kreativitet og produktivitet på instituttet såvel som i samarbejdet med andre akademiske og psykoanalytiske institutioner nationalt og internationalt.

De aktuelle forskningsprojekter dækker et bredt felt, herunder psykoanalysens videnskabelighed, kritisk videnskab, subjektivitets-forskning, kreative processer, spiseforstyrrelser, seksualitet og traumer og berører gennem deres overordnede fokus på forskellige måder psykoanalysens grænseflader; filosofi, samfundsvidenskab, de æstetiske fag såvel som de neurovidenskabelige dicipliner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Sep 2020-Jun 2022: 4EU+ educational project
  Lektor Katrine Zeuthen
  Development of an innovative educational program for students concerning the methods of prevention and rules of conduct towards victims of gender-based mobbing and violence online course i samarbejde med universiteter i Milano, Heidelberg, Warsawa, Paris og Prag.
  Bevilingsgiver: 4EU+.
 • 2019-2024: Kunst og Mental Sundhed
  Adjungeret professor Bent Rosenbaum og overlæge Birgit Bundesen
  Projektet er forankret i fænomenologiske, psykoanalytiske og gruppeanalytiske begreber, som kan anvendes i udforskningen af kreativitet i skriveprocessen og dennes effekt på recovery, selvrefleksion samt øget jeg-styrke og symboliseringsevne.

 • 2019-2022: Professionelles håndtering af mistanke om seksuelle overgreb på børn
  Ph.d.-studerende Magnus Biilmann

 • 2018-2025: REWRITALIZE: Participatory creative writing groups led by authors in collaboration with mental health care professionals for people experiencing severe mental illness 
  Projektgruppe: Birgit Bundesen, adjungeret professor Bent Rosenbaum, Lene Falgaard-Eplov

 • 2016-2022: Frafald fra gruppe- og kombinationsbehandling for for patienter med BPD
  Projektgruppe: Adjungeret professor Bent Rosenbaum (leder), Jutta Vikman, Andreas Liljenstrøm, Francisco Alberdi

 • 2015-2022: Sammenhængen mellem tidligere erfaringer med mobning og psykisk lidelse
  Projektgruppe: Adjungeret professor Bent Rosenbaum (leder), Birgit Bonde, Sandra LaCour

 • 2015-2021: Prospektiv multicenter-undersøgelse af CAMS-DK behandling  for patienter med suicidal adfærd henvist i 2015-2021
  Formål: at undersøge effekten af Collaborative Assessment of Suicidality, CAMS-DK, således som den udføres i Danmark.
  Projektgruppe: Adjungeret professor Bent Rosenbaum (projektansvarlig), psykolog Jan-Henrik Winsløw, overlæge, seniorforsker Annette Erlangsen.

 

 • 2007-2021: Traume i psykodynamisk og psykosemiotisk perspektiv 
  Adjungeret professor Bent Rosenbaum
  Projektet består af to dele:
  1. Et delprojekt under EU-projektet (INCO-WBC-1-50913), Psychobiology of posttraumatic stress disorder. Delprojektet omhandler analysen af PTSD-patienters drømme. 
  Internationale samarbejdspartnere: Forskningsleder Assoc professor Vladimir Jovic (Beograd), Forskningsleder professor , dr. phil. Sverre Varvin (Oslo), professor Stephan Hau (Stockholm), Associate professor Tamara Fischmann (Frankfurt).
  2. PTSD og psykoterapi. Projektet omhandler empiriske analyser af psykoterapier med PTSD-patienter ved brug af psykosemiotiske og psykoanalytisk baserede teorier og modeller.
  Projektet udarbejdes sammen med professor Sverre Varvin (Oslo), professor Marvinch Hurvich.

 • 2005-2021: Semiotisk analyse af tanke, tale og kommunikation
  Adjungeret professor Bent Rosenbaum.
  Formål: At afklare begreber og modeller i psykiatrisk og psykosemiotisk forståelse af psykotiske og psykoselignende tankeforstyrrelser. Materialet er verbatimudskrift fra kommunikation med mennesker i det skizofrene spektrum samt personer, der har været udsat for svært traumatisering.

 • 2016-2019: Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen for børn i dagtilbud
  Projektansvarlig: Lektor Katrine Zeuthen.
  Bevillingsgiver: Satspuljen, Social- og Indenrigsministeriet.

 • 2015-2019: Trauma-based dissociative psychotic disorders: Assessment, prevalence, validity and treatment response
  Projektgruppe: professor Andrew Moskowitz, associate professor Pesach Lichtenberg (Israel), associate professor Oded Meiron (Israel), Adjungeret professor Bent Rosenbaum.

 • 2011-2015: Randomiseret klinisk forsøg vedr effekten af Dialektisk adfærdsterapi for borderlinepatienter med selvskadende adfærd og suicidal adfærd: RCT af DAT versus CAMS, 2011-2015
  Projektleder, prof. Merete Nordentoft.
  Projektleder mht. CAMS-delen: Adjungeret professor Bent Rosenbaum.

 • April 2009-dec 2012: Udvikling af undervisningsmateriale om børns læring om grænser, empati og seksualitet
  Projektansvarlig: Lektor Katrine Zeuthen.
  Se projektrapporten Spillerum og spillerumskurser.
  Bevillingsgiver: Satspuljen, Siso, Servicestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Katrine Zeuthen Lektor +45 35 32 49 23 E-mail
Susanne Lunn Lektor +45 35 32 49 08 E-mail
Simo Køppe Professor +45 60 22 84 64 E-mail
Bent Rosenbaum Adjungeret professor +45 35 32 48 00 E-mail
Magnus Biilmann Ph.d.-studerende E-mail

Kontakt

Katrine ZeuthenKatrine Zeuthen
Lektor
E-mail
Telefon: +45 35 32 49 23

Tidsskriftet Lamella

Center for Psykoanalyse har bidraget til tidsskriftet Lamellas seneste temanummer om begrebet overføring fra maj 2020. 

Læs mere og download temanummeret gratis her.