Center for Psykoanalyse

Velkommen til Center for Psykoanalyse.

Center for Psykoanalyse er en forskningsenhed ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Centrets formål er at forske såvel teoretisk som empirisk i psykoanalytisk teori og praksis samt at formidle viden om psykoanalysen med henblik på at stimulere videnskabelig nysgerrighed, kreativitet og produktivitet inden for dette felt.

Centrets fokus er "det decentrerede subjekt", der via de specifikke forskningsprojekter udforskes i henholdsvis almenpsykologisk, psykopatologisk og psykoterapeutisk henseende. Valget af det decentrerede subjekt som fokusområde beror på en insisteren på det klassiske psykoanalytisk begreb om det ubevidste som kernebegreb i psykoanalytisk teori.

De aktuelle forskningsprojekter i Center for Psykoanalyse dækker et bredt felt bl.a. psykoanalysens videnskabelighed, neuropsykoanalyse, psykoanalysens begreb om infantil seksualitet, psykoanalytisk behandling af hhv. traumer, bulimi, cutting og personlighedsforstyrrelse. Yderligere undersøges psykoanalytiske begreber som mentalisering, psykisk repræsentation, modoverføringsfølelser og nachträglichkeit. Herigennem udforskes og belyses begrebet om det ubevidste på flere niveauer og domæner indenfor den psykoanalytiske teoridannelse.

Centrets projekter berører gennem det overordnede fokus på forskellig vis psykoanalysens grænseflader; filosofi, samfundsvidenskab, de æstetiske fag såvel som de neurovidenskabelige discipliner.