Humanvidenskabelig Psykologi

Forskerne i denne forskerklynge arbejder med en vifte af forskellige teoretiske udgangspunkter som fænomenologi, psykoanalyse, kulturpsykologi og udviklingsteori, der alle tager afsæt i den humanvidenskabelige tradition inden for psykologien. Hensigten er at synliggøre og formidle en tilgang til psykologien som er baseret på humanvidenskabelige grundprincipper, hvilket umiddelbart indebærer en opprioritering af humanvidenskabelige grænseflader som filosofi, æstetik, historie og videnskabsteori. Konsekvensen af denne opprioritering er et interessefelt omkring den almenpsykologiske bestemmelse af subjektet, dets opståen og udvikling forstået som en syntetisering af biologiske, psykologiske og samfundsmæssige elementer. 

En bred vifte af kvalitativ metodik er repræsenteret i vores forskning, herunder case-studier, feltstudier, surveys, interviews, observationer med videre.

Forskningscentre og grupper under området