Personlighedspsykologi, Pædagogisk Psykologi, Arbejds- og Organisations-psykologi og Socialpsykologi

Forskerne i denne forskerklynge arbejder med en række forskellige emner. Emnerne knytter sig overordnet til, hvordan enkeltpersoner fungerer og performer, og hvordan de relaterer sig til hinanden på tværs af sociale systemer og kontekster (fx skoler, organisationer og arbejdspladser, lokalsamfund og samfund). Aktuelle fokusområder omfatter: personlighed og individuelle forskelle; økonomisk beslutningstagning og etisk adfærd; selvet og social identitet; marginalisering og devaluering, motivation, stress og coping; livstransitioner og organisatoriske forandringer; læring, læringsdesign og evaluering.
 
Vores forskning er både teoretisk og anvendt, og favner multiple metodologiske perspektiver, herunder kvalitativ og kvantitativ forskning i laboratorie- og feltstudier, samt brugen af nye teknologier (fx virtual reality) og digitale applikationer.

Forskergrupper under området