Psykoanalysens teori og praksis

Forskergruppen Psykoanalysens teori og praksis udgør en organisatorisk og faglig ramme omkring teoretiske og empiriske studier af psykoanalytisk teori og praksis – et forsknings- og videnscenter der stimulerer videnskabelig nysgerrighed, kreativitet og produktivitet på instituttet såvel som i samarbejdet med andre akademiske og psykoanalytiske institutioner nationalt og internationalt.

De aktuelle forskningsprojekter dækker et bredt felt, herunder psykoanalysens videnskabelighed, kritisk videnskab, subjektivitets-forskning, kreative processer, spiseforstyrrelser, seksualitet og traumer og berører gennem deres overordnede fokus på forskellige måder psykoanalysens grænseflader; filosofi, samfundsvidenskab, de æstetiske fag såvel som de neurovidenskabelige dicipliner.

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Katrine Zeuthen Lektor +45 35 32 49 23 E-mail
Simo Køppe Professor +45 60 22 84 64 E-mail
Bent Rosenbaum Adjungeret professor +45 35 32 48 00 E-mail
Susanne Lunn Lektor emerita  +45 35 32 49 08 E-mail

 

 

 

Forskergruppen Psykoanalyse (CP) er en videnskabelig, non-profit enhed, hvis formål er:

 • at danne en organisatorisk og faglig ramme omkring studiet af psykoanalytisk teori og praksis; med andre ord et forsknings- og videnscenter for psykoanalyse. Målet for gruppen er at skabe stabile forsknings-, arbejds- og samarbejdsmæssige rammebetingelser for en kreds af universitetsfolk og tilknyttede adjunkter, ph.d.-studerende, post doc'er, studerende og associerede fagfæller, med henblik på at stimulere videnskabelig nysgerrighed, kreativitet og produktivitet, herunder anknytning til nordiske og andre internationale forskningsmiljøer,
 • at indsamle, generere og formidle viden om psykoanalytisk teori og praksis. Gruppen sigter mod at blive det universitetsmiljø i Danmark, hvor viden om psykoanalyse koncentreres, hvorfra der udgår initiativer til at forske og formidle viden om psykoanalyse, og som arbejder på at stimulere til øget interesse for udforskning af psykoanalyse,
 • at styrke og synliggøre psykoanalytisk teoridannelse via en forstærket og systematisk forskningsindsats omkring psykoanalyse og psykoanalytisk inspirerede retninger og behandlingstiltag i dag. Psykoanalysen har dannet grundlag for psykoterapeutisk behandling i almindelighed, og den er samtidig i stadig udvikling indenfor en række forskellige skoledannelser, hvor deres forskellige teoretiske modeller og behandlingsmæssige teknikker løbende udvikles. Forskellene imellem den europæisk-kontinentale og den angelsaksisk-amerikanske forståelse af psykoanalysens kerneantagelser er et overordnet eksempel på dette,
 • via empiriske og teoretiske undersøgelser at tydeliggøre psykoanalysens bidrag til at forstå psykens dannelse i al dens kompleksitet, herunder at inddæmme kerneområder og -funktioner (fx. virkningsmekanismer), der er definerende for psykens opståen og udvikling i psykoanalytisk forstand. Herunder også hvordan barnet og den voksne psyke kan udvikle sig i patologisk og behandlingsmæssig henseende,   
 • at udforske de grænseområder, hvortil psykoanalysen kan yde essentielle bidrag. Fagområder og psykologiske discipliner som psykoanalysen læner sig op af og/eller afgrænser sig i forhold til vil være en del af gruppens forskningsfelt, f.eks. filosofi, samfundsvidenskab, humaniora og naturvidenskab - herunder ikke mindst de neurovidenskabelige discipliner
 • at arrangere seminarer for studerende og andre interesserede som retter kritiske spotlight på en række samfundsmæssige problemstillinger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Sep 2020-Jun 2023: 4EU+ educational project
  Lektor Katrine Zeuthen
  Development of an innovative educational program for students concerning the methods of prevention and rules of conduct towards victims of gender-based mobbing and violence online course i samarbejde med universiteter i Milano, Heidelberg, Warsawa, Paris og Prag.
  Bevilingsgiver: 4EU+.
 • 2019-2024: Kunst og Mental Sundhed
  Adjungeret professor Bent Rosenbaum og overlæge Birgit Bundesen
  Projektet er forankret i fænomenologiske, psykoanalytiske og gruppeanalytiske begreber, som kan anvendes i udforskningen af kreativitet i skriveprocessen og dennes effekt på recovery, selvrefleksion samt øget jeg-styrke og symboliseringsevne.

 • 2018-2025: REWRITALIZE: Participatory creative writing groups led by authors in collaboration with mental health care professionals for people experiencing severe mental illness 
  Projektgruppe: Birgit Bundesen, adjungeret professor Bent Rosenbaum, Lene Falgaard-Eplov

 • 2016-2022: Frafald fra gruppe- og kombinationsbehandling for for patienter med BPD
  Projektgruppe: Adjungeret professor Bent Rosenbaum (leder), Jutta Vikman, Andreas Liljenstrøm, Francisco Alberdi

 • 2015-2022: Sammenhængen mellem tidligere erfaringer med mobning og psykisk lidelse
  Projektgruppe: Adjungeret professor Bent Rosenbaum (leder), Birgit Bonde, Sandra LaCour

 • 2015-2021: Prospektiv multicenter-undersøgelse af CAMS-DK behandling  for patienter med suicidal adfærd henvist i 2015-2021
  Formål: at undersøge effekten af Collaborative Assessment of Suicidality, CAMS-DK, således som den udføres i Danmark.
  Projektgruppe: Adjungeret professor Bent Rosenbaum (projektansvarlig), psykolog Jan-Henrik Winsløw, overlæge, seniorforsker Annette Erlangsen.

 

 • 2007-2021: Traume i psykodynamisk og psykosemiotisk perspektiv 
  Adjungeret professor Bent Rosenbaum
  Projektet består af to dele:
  1. Et delprojekt under EU-projektet (INCO-WBC-1-50913), Psychobiology of posttraumatic stress disorder. Delprojektet omhandler analysen af PTSD-patienters drømme. 
  Internationale samarbejdspartnere: Forskningsleder Assoc professor Vladimir Jovic (Beograd), Forskningsleder professor , dr. phil. Sverre Varvin (Oslo), professor Stephan Hau (Stockholm), Associate professor Tamara Fischmann (Frankfurt).
  2. PTSD og psykoterapi. Projektet omhandler empiriske analyser af psykoterapier med PTSD-patienter ved brug af psykosemiotiske og psykoanalytisk baserede teorier og modeller.
  Projektet udarbejdes sammen med professor Sverre Varvin (Oslo), professor Marvinch Hurvich.

 • 2005-2021: Semiotisk analyse af tanke, tale og kommunikation
  Adjungeret professor Bent Rosenbaum.
  Formål: At afklare begreber og modeller i psykiatrisk og psykosemiotisk forståelse af psykotiske og psykoselignende tankeforstyrrelser. Materialet er verbatimudskrift fra kommunikation med mennesker i det skizofrene spektrum samt personer, der har været udsat for svært traumatisering.

 • 2016-2019: Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen for børn i dagtilbud
  Projektansvarlig: Lektor Katrine Zeuthen.
  Bevillingsgiver: Satspuljen, Social- og Indenrigsministeriet.

 • 2015-2019: Trauma-based dissociative psychotic disorders: Assessment, prevalence, validity and treatment response
  Projektgruppe: professor Andrew Moskowitz, associate professor Pesach Lichtenberg (Israel), associate professor Oded Meiron (Israel), Adjungeret professor Bent Rosenbaum.

 • 2011-2015: Randomiseret klinisk forsøg vedr effekten af Dialektisk adfærdsterapi for borderlinepatienter med selvskadende adfærd og suicidal adfærd: RCT af DAT versus CAMS, 2011-2015
  Projektleder, prof. Merete Nordentoft.
  Projektleder mht. CAMS-delen: Adjungeret professor Bent Rosenbaum.

 • April 2009-dec 2012: Udvikling af undervisningsmateriale om børns læring om grænser, empati og seksualitet
  Projektansvarlig: Lektor Katrine Zeuthen.
  Se projektrapporten Spillerum og spillerumskurser.
  Bevillingsgiver: Satspuljen, Siso, Servicestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Lektor emerita Judy Gammelgård
 • Magnus Biilmann 
 • International Psychoanalytic Association
 • Dansk Psykoanalytisk Selskab
 • Svensk Psykoanlaytisk Forening
 • Norsk Psykoanalytisk Forening
 • Danmarks Pædagogiske Universitet, Kirsten Hyldgaard
 • Københavns Universitet Amager, Lilian Munch Rösing
 • Center for teoretisk psykoanalyse og Lamella
 • Center for vild analyse
 • Sexologisk Klinik Rigshospitalet, Rikke Simonsen
 • Ålborg Universitet, Christian Graugaard
 • University of Ghent, Belgium, Mattias Desmet
 • Swedish Psychoanalytic Society og Divan, Maria Yassa
 • Aning, Forening for filosofi og psykoanalyse
 • Bruce Fink
 • Dany Nobus

 

 • Clemmesen, M. B. & Køppe, S. (2021). Normality, subjectivity and mental health: A genealogy of Danish psychiatry, 1938-2017. Health.
 • Lunn, S. & Køppe, S. (2020). The history of a University Clinic. Nordic Psychology.
 • Rosenbaum B., Alberdi, F., Haahr, U. & Urfer-Parnas, A. (2019). Psykodynamisk psykoterapi ved skizofrenispektrumtilstande. Ugeskrift Læger, 181.
 • Zeuthen, K. & Gammelgård, J. (2020). Overføring: Et flertydigt begreb. Lamella – Tidsskrift for teoretisk psykoanalyse.

Se flere publikationer på:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Katrine ZeuthenKatrine Zeuthen
Lektor
E-mail
Telefon: +45 35 32 49 23

Tidsskriftet Lamella

Forskergruppen har bidraget til tidsskriftet Lamellas seneste temanummer, Udenfor, der er publiceret 2. december 2022. 

Læs mere og download temanummeret her.

Du kan også bestille en trykt kopi her.