Formidling

  • Hedegaard, M. , Bang, J.S. & Egelund, N. (2007). Elevens alsidige personlige udvikling - et dialogredskab:  Datasæt. Virum: Dansk Psykologisk forlag. 
  • Hedegaard, M. (2013). Børns udvikling gennem deltagelse i familiens hverdagsliv.  Psykologisk Tidskrift, NTNU, 17 (1), 41-45.