Center for Person, Praksis, Udvikling og Kultur - PPUK

Kontaktperson/Koordinator: Dr, Kyoko Murakami

Forskningsfeltet Person, Praksis, Udvikling og Kultur sigter mod udforskning af personers læring og udvikling ud fra deres deltagelse i sociale situationer i institutionelle praksisser, så som familie, børnehave, skole og skolefritidsordninger. Denne forskning indebærer et interventionsaspekt som er rettet mod at skabe udviklingsmuligheder gennem social intervention og innovation i institutionelle praksissammenhænge.

Vi forstår kultur som det forhold som forbinder de samfundsmæssige traditioner med den lokale praksis i institutioner og sociale arenaer. En persons sociale situation karakteriseres ved de handlemuligheder de enkelte praksistraditioner giver en person i en konkret institutionel og social arena.

Forskningen i dette felt er orienteret mod, personers daglige aktiviteter og udvikling af handlemuligheder i i institutionel praksis. Udforskningen er rettet mod både at fange personernes perspektiv i form af deres motivorientering og meningsdannelse såvel som de enkelte personernes udvikling af kompetencer og deres bidrag til praksis.

I vores forskning inddrager vi også hvorledes de samfundsmæssige forhold spiller ind på de muligheder børn, unge og ældre får for deltagelse i forskellige institutioner, det kan være sociale og økonomiske forhold, flygtningestatus, etnisk andetgørelse, kriminalisering af aktiviteter (f.eks. graffitimaling), såvel som på de betingelser de samfundsmæssige forhold giver institutionerne for udvikling af deres praksis.

Find mere information om forskergruppen i venstremenuen.