CInCoN – Centre for Integrative Cognitive Neuroscience

Kontaktperson/Koordinator: Professor Jesper Mogensen

De fælles forskningsfelter for CInCoN er neural og kognitiv organisation, reorganisering samt neural og kognitiv plasticitet.

CInCoN rummer tre allerede eksisterende enheder:

  • UCN (the Unit for Cognitive Neuroscience) – specialiseret i dyremodelbaseret basal og translationel forskning inden for kognitiv neurovidenskab
  • BRATLab (Brain Rehabilitation, Advanced Technology and Learning Lab) specialiseret i anvendelse af avancerede menneske-maskin-interaktioner i forbindelse med fremme af neural og kognitiv plasticitet
  • Forskningen ved Center for Hjerneskade – specialiseret i patientorienterede studier omkring kognitiv rehabilitering efter hjerneskade

Herudover ligger en række human-eksperimentelle projekter direkte under CInCoN. Her er bl.a. tale om projekter, som gennem fMRI og lignende metoder undersøger fx:

  • Neurale og kognitive reorganiseringer ved diverse former for træning
  • Neural og kognitiv organisation hos diverse grupper karakteriseret ved enten særlig uddannelse eller patologiske tilstande

CInCoN arbejder med:

  • Grundforskning inden for de nævnte områder
  • Udvikling af kliniske behandlingsmetoder (bl.a. træningsbaserede, farmakologiske og aktiveringsbaserede) inden for bl.a. hjerneskadeområdet
  • Udvikling af kognitivt fremmende (og potentielt demensforebyggende) metoder – bl.a. trænings- og aktiveringsbaserede metoder
  • Kortlægning af funktionelt bidrag fra diverse hjernestrukturer til forskellige former for kognitive opgaver

CInCoN anvender et bredt spektrum af metoder: fra dyremodeller til kliniske studier – fra molekylær grundforskning til udvikling af klinisk og erhvervsmæssigt anvendelige trænings- og behandlingsmetoder. Denne integrerede indsats er baggrunden for en forskning, som giver en såvel teoretisk/modelbyggende som praktisk/anvendelses- og klinisk orienteret forståelse af den neurale og kognitive plasticitet – ikke mindst neurorehabiliteringen.

CInCoN er en af de tre hovedaktører i Københavns Universitets ”Tværfaglige Programme of Excellence” PROGRAM.

CInCoN er en del af Københavns Universitets ”Programme of Excellence” GluTarget.

Find mere information om forskergruppen i venstremenuen.