Projekter tilknyttet Center for Psykoanalyse

Følgende projekter er tilknyttet Center for Psykoanalyse:

 • Review om gruppesupervision som metode v. Signe Holm Pedersen, Birgit Bork Mathiesen og Jan Nielsen.

 • Undersøgelse af forholdet mellem affektregulering og mentalisering hos klienter med bulimia nervosa – et kvalitativt studium v. Signe Holm Pedersen, Susanne Lunn og Stig Poulsen.

 • Undersøgelse af forholdet mellem repræsentation af kroppen og betydning af symptomet i spiseforstyrrelser v. Signe Holm Pedersen og Susanne Lunn.

 • Psychodynamic profile and reflective functioning in patients with bulimia nervose v. Birgit Bork Mathiesen, Signe Holm Pedersen, Charlotte Sandros, Hannah Katznelson, Alexander Wilczek, Susanne Lunn, Stig Poulsen

 • Dictionary/ Encyclopedia of significant psychoanalytic concepts i Regi af The International Psychoanalytic Association v. Judy Gammelgaard i samarbejde med en international arbejdsgruppe.

 • The Talking Cure v. Judy Gammelgaard. En kritisk undersøgelse af sprogets betydning i den psykoanalytiske behandlingsmetode.

 • Why Dora left v. Judy Gammelgaard. En kritisk undersøgelse af en af Freuds sygehistorier med henblik på at synliggøre den position, Freud som behandler indtager til sin patient

 • The non-symbolic level of psychical reality v. Judy Gammelgaard. En begrebsanalyse af et hovedbegreb i psykoanalytisk teori centreret om begrebet det reale.

 • Kunsten at fortolke. Fortolkning af kunst v. Judy Gammelgaard. Med udgangspunkt i fortolkningsbegrebet, som det er formuleret og anvendt i psykoanalysen og i den hermeneutiske tradition, vises gennem eksempler, hvordan fortolkning bruges som klinisk intervention og som strategi i tekstanalyser og mere generelt i analyse af kunst og kultur.

 • ”Play Room” as a psychological assessment. A mixed methods study and clinical discussion of child sexual abuse and trauma. The project is an investigation and development of new understanding of prevention, assessment and treatment of child sexual trauma in combination with a strong theoretical understanding of child development and trauma. v. Marie Hagelskjær.

 • Spiseforstyrrelser I et psykoanalytisk perspektiv – et teoretisk review. v. Susanne Lunn

 • Psykoanalytisk psykoterapi for klienter med bulimi – udvikling af en behandlingsmetode. v. Susanne Lunn og Stig Poulsen.

 • Motorisk dialog v. Tone Roald, Simo Køppe og Kasper levin

 • Æstetisk erfaring og det præ-refleksive selv. En fænomenologisk analyse af krop og affekt i æstetisk erfaring v. Tone Roald, Bjarne Sode Funch og Kasper Levin.

 • Symboliseringsstruktur hos traumatiserede patienter (PTSD) i psykoterapi v.Bent Rosenbaum, Mehdi Farshbaf (Oslo), Lise Granslev, Paulo Ferreja (Lissabon), Marvin Hurvich (New York), Sverre Varvin (Oslo)

 • 2013 – 2018  Ud fra empirisk materiale vurderes traumatiserede  patienters evne til at symbolisere deres tanker og selvforståelse samt vurdere angstens indflydelse herpå. Desuden indebærer projektet en konceptuel undersøgelse af traume-begrebet i psykoanalytisk perspektiv overfor andre traume-konceptualiseringer.

 • Trauma, PTSD og drømme v.Bent Rosenbaum, Sverre Varvin (Oslo), Tamara Fischmann (Frankfurt), Vladimir Jovic (Beograd), Stephan Hau (Stockholm), Marvin Hurvich (New York)

 • 2013-1018. Ud fra krigsveteraners drømmemateriale frembragt i søvnlaboratorium vurderes symboliseringsformåen forstået ud fra forskellige psykoanalytiske referencerammer.

 • Psykoanalyse og psykosemiotik v.Bent Rosenbaum & Sverre Varvin

 • 2013-2020.  Konceptuel afklaring af psykoterapi og psykoanalysens semiotiske karakter, primært med udgangspunkt i materiale fra traume- og psykoseterapi.

 • Dissociation v.Bent Rosenbaum, Andrew Moskowitz, Pesach Lichtenberg Jerusalem), Oded Meiron (Tel Aviv).

 • 2015-2020 Psykoanalytisk og neuropsykoanalytisk afklaring af begrebet dissociation, samt afklaring af den kliniske tilstands indflydelse på andre diagnostiske kategorier.

 • Gentagelsestvang og symbolisering v.Bent Rosenbaum

 • 2015-2020 undersøgelse af gentagelsesmekanismer i psykisk fungeren, således som den findes hos personer med traumehistorie, suicidal adfærd og i visse personlighedsorganisationer.

 • Development of assessment tools and intervention models for the field of child sexual abuse and trauma v. Katrine Zeuthen

 • Case studies and development of theory in relation to children with sexual behavior problems and sexual trauma v. Katrine Zeuthen.

 • Development and dissemination of a theory of infantile sexuality v. Katrine Zeuthen.