Formål

Center for Psykoanalyse (CP) er en videnskabelig, non-profit enhed, hvis formål er:

  • at danne en organisatorisk og faglig ramme omkring studiet af psykoanalytisk teori og praksis; med andre ord et forsknings- og videnscenter for psykoanalyse. Målet for Centret er at skabe stabile forsknings-, arbejds- og samarbejdsmæssige rammebetingelser for en kreds af universitetsfolk og tilknyttede adjunkter, ph.d.-studerende, post doc'er, studerende og associerede fagfæller, med henblik på at stimulere videnskabelig nysgerrighed, kreativitet og produktivitet, herunder anknytning til nordiske og andre internationale forskningsmiljøer,

  • at indsamle, generere og formidle viden om psykoanalytisk teori og praksis. Centret sigter mod at blive det universitetsmiljø i Danmark, hvor viden om psykoanalyse koncentreres, hvorfra der udgår initiativer til at forske og formidle viden om psykoanalyse, og som arbejder på at stimulere til øget interesse for udforskning af psykoanalyse,

  • at styrke og synliggøre psykoanalytisk teoridannelse via en forstærket og systematisk forskningsindsats omkring psykoanalyse og psykoanalytisk inspirerede retninger og behandlingstiltag i dag. Psykoanalysen har dannet grundlag for psykoterapeutisk behandling i almindelighed, og den er samtidig i stadig udvikling indenfor en række forskellige skoledannelser, hvor deres forskellige teoretiske modeller og behandlingsmæssige teknikker løbende udvikles. Forskellene imellem den europæisk-kontinentale og den angelsaksisk-amerikanske forståelse af psykoanalysens kerneantagelser er et overordnet eksempel på dette,

  • via empiriske og teoretiske undersøgelser at tydeliggøre psykoanalysens bidrag til at forstå psykens dannelse i al dens kompleksitet, herunder at inddæmme kerneområder og -funktioner (fx. virkningsmekanismer), der er definerende for psykens opståen og udvikling i psykoanalytisk forstand. Herunder også hvordan barnet og den voksne psyke kan udvikle sig i patologisk og behandlingsmæssig henseende,

  • at udforske de grænseområder, hvortil psykoanalysen kan yde essentielle bidrag. Fagområder og psykologiske discipliner som psykoanalysen læner sig op af og/eller afgrænser sig i forhold til vil være en del af Center for Psykoanalyses forskningsfelt, f.eks. filosofi, samfundsvidenskab, humaniora og naturvidenskab - herunder ikke mindst de neurovidenskabelige discipliner.