Forskning

Torben Bechmann Jensen

Kontakt person

Forskning:

Efter at have arbejdet med en bred vifte af emner, der omfatter ungdomsteori og socialarbejde, rådgivning, rygning, sundhed, prostitution, enten individuelt eller i samarbejde med andre forskere og interessenter i form af institutioner og ministerier, har jeg i de seneste år primært arbejdet med europæisk forskning knyttet til både transitionsprocesser mellem uddannelse og arbejdsliv og til mennekser i marginale positioner. Netop nu arbejder jeg med emner vedrørende social ansvarlighed og værdighed alment og blandt mennesker i forskellige generationsmæssige og inkluderede/ekskluderede grupper af mennesker.

Interessefelter:

Ungdom og generation, sundhed, marginalisering, rådgivning, transitionsprocesser, samfundsmæssig adfærd (sociale normer mv.) hos og imellem grupper af mennesker.

Undervisning:

 • Social Psykologi (BA)
 • Kvalitativ forskningsmetode (KA)
 • Social Udvikling og Integrationspsykologi (KA)
 • Speciale- og PhD.-vejledning

Udvalgte Publikationer:

 • Bechmann Jensen T. & Christensen G. (red) "Psykologiske og pædagogiske metoder - kvantitative og kvalitative forskningsmetoder i praksis", Roskilde Universitetsforlag 2005
 • Walther. A, Moerch.S, Bechmann Jensen, T, et.al.: Up2Youth, Youth-actor of social change, Project No.028317, Coordinated Action, Priority: Citizens and Governance in a Knowledge-Based Society. D32, Final Report. 2010 https://cordis.europa.eu/citizens/publications.htm#reports
 • Bechmann Jensen, T: “Youth work as Social workA Danish way of qualified social-pedagogy working with young people”, in Dorrity C & Hermann. P (ed.): Social Professional Activity: The Search for a Minimum Common Denominator in Difference, Nova Publishers, ISBN 978-1-60741-449-0 New York 2009.
 • Bechmann Jensen, T: Unge og sprog (Youth and language) in Psyke & Logos theme: Youth, Dansk Psykologisk Forlag, Copenhagen 2010
 • Bechmann Jensen, T: ”EU-fællesskabet som mulighed og begrænsning” i Futuriblerne, September 2013, årgang 41, Nr. 1-2. Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning. info@fremtidsforskning.dk

Artikler indsendt eller under forberedelse:

 • Roald T, Køppe, S & Bechmann Jensen T: ”Generalisering i kvalitative metoder/Generalisation witin qualitative methodolgies”, paper/article danish/english under preparation.

Samarbejde:

Lokalt (IfP):

 • Lektor Janne Skakon: Arbejds- og organisationspsykologi.
 • lektor Morten Nissen, lektor. Pernille Hviid, STP.
 • Prof. Mariane Hedegaard, lektor Jytte Bang PPUK.
 • Prof MSO Simo Køppe & adjunkt Tone Roald 

 

Nationalt:

 • Prof. Erik Axel, lektor Charlotte Højholt Roskilde Universitet
 • Prof. Lene Tanggaard, prof. Svend Brinkmann and lektor Claus Elmholdt. Aalborg Universitet
 • Lektor Dorte Kousholt, lektor Line Lerche Moerck, lektor Jette Koefoed DPU Aarhus Universitet.
 • Prof. Klaus Nielsen Aarhus Universitet.

 

Internationalt:

 • Prof. Barbara Stauber, Tübingen Universität, prof. Andreas Walther Frankfurt University,
 • Prof. Paul Burgess and ass. prof. Pat Leahy, University College Cork
 • Prof. Andy Biggart, Queens University, Belfast.
 • Prof. Peter Herrmann: EURISPES – Instituto di Studi Politici, Economici e Sociali Osservatorio Europeo sulla Qualità Sociale, Rom.
 • Marc Goffart, Research Officer, Covent Garden EU, Brussels.

 

 

Pernille S. Strøbæk

Ekstern lektor

Primære forskningsområder:

Socialpsykologiske vinkler på stress og emotion i organisationslivet. 

Aktuel forskning:

Efter afslutningen af mit ph.d.-projekt vedr. stressens socialpsykologi efter den kommunale strukturreform i Danmark har mit forskningsfokus udviklet sig bredere til at omhandle socialpsykologiske vinkler på stress og emotion. Et særligt fokus er emotioner i såkaldte følelsesarbejder, som f.eks. service- og omsorgserhverv. Derudover er det sociale liv og kulturel synergi på arbejdspladsen et område, jeg beskæftiger mig særligt med. For tiden er flere artikler under bedømmelse eller under udarbejdelse sammen med kolleager fra både ind- og udland. 

Undervisning og vejledningsområder:

Socialpsykologi

Arbejds- og organisationspsykologi

Projektledelse (på ph.d-skolen i Health and Medical Sciences på Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet)

Interesseområder:

Stress, organisationsforandring, følelseskultur- og følelsesarbejde, social handling, Socialfænomenologi, Symbolsk interaktionisme.

Udvalgte publikationer:

 • Strøbæk, PS & Vogt, J 2013, ' Cultural Synergy and Organizational Change: From Crisis to Innovation ' Journal of Business and Media Psychology , vol 4, no. 1, pp. 25-34.
 • Strøbæk, PS 2013, ' Let’s have a cup of coffee!: Coffee and coping communities at work ' Symbolic Interaction , vol 36, no. 4.
 • Strøbæk, PS 2011, ' Zones of emotional labour: An explorative study among Danish public family law workers ' International Journal of Work Organisation and Emotion , vol 4, no. 2, pp. 178-194.
 • Strøbæk, PS & Willert, S 2013, ' Meeting Generalized Others: Social Structure and Materiality in a Recently Merged Organization '. in K Mølbjerg Jørgensen, & C Largarcha (eds), Critical Narrative Inquiry: - Ethics, Sustainability and Action. Nova Publisher.

Artikler der er submitted eller under udarbejdelse:

 • Müller-Leonhardt, A., Strøbæk PS & Vogt, J.: ‘Dealing Collectively with Critical Incident Stress Reactions in High Risk Work Environments: A case study on a European Air Navigation Services Provider’. Under review in International Journal of Risk Assessment and Management
 • Strøbæk, PS & Korzcynski, M.: Coping with cliental aggression in liberal and coordinated market economies. Under preparation to Work, Employment & Societies.

Samarbejder:

Lokalt (IfP):

 • Work and Organization research group
 • Professor MSO Simo Køppe
 • PhD student Johan Sørensen Abildgaard

 

Nationalt:

 • Lektor Søren Willert, Aalborg Universitet
 • Lektor  Claus Elmholdt. Aalborg Universitet
 • Ph.d.-stud. Dorte Toudal Viftrup, Syddansk Universitet

 

Internationalt:

 • Prof. Joachim Vogt, Techniche Universität Darmstadt
 • Prof. Marek Korzcynski, University of Nottingham