Undervisningsplan, Bacheloruddannelsen i Psykologi Efterår 2018 – Københavns Universitet

Undervisningsplan, Bacheloruddannelsen i Psykologi, Efterårssemesteret 2018

Undervisningen starter, hvor intet andet er angivet i uge 36 – Mandag den 4. september 2017 Efterårsferie i uge 42. Der tages forbehold for ændringer
Specifikke forudsætningskrav kan ses på "Kurser.ku.dk" fra 1. maj 2018 

 

1.SEMESTER 2011-studieordningenTil toppen

 

Fagelement nr. 1
Socialpsykologi teori og metode
Social Psychology theory and methods

 

Formål og indhold                                                      20 ECTS (BA-tilvalg 15ECTS)Socialpsykologien udforsker individets sociale funktionsmåde i sin helhed. Fagområdet dækker en psykologisk tilgang, der tager udgangspunkt i individet, og som ser på dets sociale deltagelse i og påvirkning fra sociale relationer og samfund, og en samfundsorienteret tilgang, der undersøger individualiseringsprocesser og sociale relationer set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Der introduceres til en lang række for fagområdet centrale emner, bl.a. psykologiske og individuelle funktionsmåders sociale formning; sociale og samfundsmæssige strukturers indflydelse på individer, grupper og institutioners funktionsmåder; betydningen af attituder, holdninger og normer for social handling; individualisering og identitetsudvikling; social integration og social deltagelse i sociale institutioner; grupper og sociale relationer som bindeled mellem det enkelte individ og samfundet. Formål er at introducere til grundlæggende, såvel nyere som klassiske, teorier og empirisk forskning inden for socialpsykologien, disses historiske og aktuelle indlejring samt bidrag til forståelse af fagområdets temaer. Desuden introduceres til forskellige metodiske traditioner samt mulighederne og begrænsningerne ved brugen af disse. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Forelæsning:  Mandag 10-12 og Tirsdag 8-10 Lokale CSS   35.01.44 v/ Torben Bechmann m.fl.

 

Rushold 1:

Fredag

10-13

Lokale

 

/

Christian Hagemann

Rushold 2:

Fredag

10-13

Lokale

 

/

Kamilla Amalie Bech Kofoed

Rushold 3:

Fredag

10-13

Lokale

 

/

Rasmus Lund Nielsen

Rushold 4:

Tirsdag

12-15

Lokale

 

/

Christian Hagemann

Rushold 5:

Tirsdag

12-15

Lokale

 

/

Kamilla Amalie Bech Kofoed

Rushold 6:

Tirsdag

12-15

Lokale

 

/

Rasmus Lund Nielsen

Rushold 7:

Torsdag

10-13

Lokale

 

/

Christian Hagemann

Rushold 8:

Torsdag

10-13

Lokale

 

/

Kamilla Amalie Bech Kofoed

BA-tilvalg

Torsdag

10-13

Lokale

 

/

Rasmus Lund Nielsen

Øvelseshold:

Rushold 1:

Tirsdag

10-12

Lokale

 

/

 

Rushold 2:

Tirsdag

10-12

Lokale

 

/

 

Rushold 3:

Tirsdag

10-12

Lokale

 

/

 

Rushold 4:

Torsdag

8-10

Lokale

 

/

 

Rushold 5:

Torsdag

8-10

Lokale

 

/

 

Rushold 6:

Torsdag

8-10

Lokale

 

/

 

Rushold 7:

Mandag

8-10

Lokale

 

/

 

Rushold 8:

Mandag

8-10

Lokale

 

/

 

BA-tilvalg

Mandag

8-10

Lokale

 

/

 

Forelæsninger 14 uger begge med start uge 36. Holdundervisning og Øvelseshold 14 uger med start uge 36 dog uge 37 for øvelseshold 7, 8 og BA-tilvalg- ingen tilmelding, rusholdene fordeles af administrationen

Fagelement nr. 3
Statistik 1  
Statistics 1

 

Formål og indhold                                                                                       5 ECTS Statistik 1 introducerer statistisk analyse af psykologiske data. Faget beskæftiger sig med statistiske procedurer anvendt i analysen af kvantitative forskningsdata, f.eks. i form af objektive målemetoder, spørgeskemasvar og psykologiske testresultater. Statistik 1 vil fokusere på planlægning og udførelse af statistiske analyser af simple studier med f.eks. to behandlingsgrupper. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Onsdag 8-10 CSS 35-01-05 v/Anders Petersen m.fl.

Rushold 1:

Onsdag

13-16

Lokale

 

/

 

Rushold 2:

Onsdag

13-16

Lokale

 

/

 

Rushold 3:

Onsdag

13-16

Lokale

 

/

 

Rushold 4:

Mandag

12-15

Lokale

 

/

 

Rushold 5:

Mandag

12-15

Lokale

 

/

 

Rushold 6:

Onsdag

10-13

Lokale

 

/

 

Rushold 7:

Onsdag

10-13

Lokale

 

/

 

Rushold 8:

Onsdag

10-13

Lokale

 

/

 

Forelæsning 14 uger, med start uge 36  Holdundervisning 14 uger, med start uge 36,  hold 4 og 5 start uge 37 - ingen tilmelding, rusholdene fordeles af administrationen

 

Fagelement nr. 5
Biologisk psykologi og neuropsykologi  
Biological Psychology and Neuropsychology

 

Formål og indhold                                                                                5 ECTS
Biologisk psykologi og neuropsykologi omfatter såvel den normale som sygdoms- og skadesramte anatomi, fysiologi og neurokemi.

Biologisk psykologi og neuropsykologi beskæftiger sig primært med de basale biologiske mekanismer af betydning for forståelsen af centralnervesystemet og dets funktion under normale og sygdomsramte omstændigheder. Fokus er bl.a. på basal genetik og genetiske faktorer i udviklingen af såvel normale som patologiske processer inden for de neurobiologiske, psykiatriske og neurologiske områder. Fokus er også på nervesystemets prænatale (embryologiske) samt postnatale udvikling. Inden for de patologiske områder behandles psykopatologi (psykiatri) og neuropatologi (neurologi) – belyst i et biologisk og neurobiologisk perspektiv. Herunder dækkes også psyko- og neurofarmakologi. 

Der behandles det organiske (primært neurale) substrat for kognitive processer, og generelt introduceres og behandles nervesystemets funktioner. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Fredag 8-10 Lokale CSS 35.01.05 v/Jesper Mogensen

Forelæsning 14 uger, med start uge 36-  ingen tilmelding, 1. årsstuderende holdsættes af administrationen
OBS! Undervisningen foregår på engelsk

 

 

3.SEMESTER – 2011-studieordningenTil toppen

Fagelement nr. 7
Kognitionspsykologi Teori og metode
Cognitive Psychology theory and methods

 

Formål og indhold                                                                            20 ECTS
Kognitionspsykologien beskæftiger sig med menneskets grundlæggende mentale og erkendelsesmæssige processer og forskellige videnskabelige metoder til at studere disse. Der introduceres til en bred vifte af kognitive fænomener: sansning og perception, opmærksomhed, adfærds- og kognitiv indlæring, hukommelse, sprog, tænkning og problemløsning, kognitiv styring samt emotionelle processer og social kognition. Formål er at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for kognitionspsykologien, som den aftegner sig internationalt i forskningen. Der lægges derfor særlig vægt på eksperimentelle kognitionspsykologiske og neurovidenskabeligt baserede forskningsmetoder samt kvantitativ statistisk analyse af forsøgsresultater fra disse. Den studerende vil blive introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse metoder.  

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Mandag 8-10 og Tirsdag 13-15, Lokale CSS 35-01-44 /
Signe Vangkilde, Hana Malá Rytter, Randi Starrfelt m.fl.

 

Hold 1:

Mandag

15-17

Lokale

 

/

 

Hold 1:

Fredag

8-10

Lokale

 

/

 

Hold 2:

Onsdag

13-15

Lokale

 

/

 

Hold 2:

Onsdag

10-12

Lokale

 

/

 

Hold 3:

Mandag

10-12

Lokale

 

/

 

Hold 3:

Fredag

10-12

Lokale

 

/

 

Hold 4:

Onsdag

13-15

Lokale

 

/

 

Hold 4:

Fredag

13-15

Lokale

 

/

 

Hold 5:

Onsdag

10-12

Lokale

 

/

 

Hold 5:

Fredag

10-12

Lokale

 

/

 

Hold 6:

Mandag

13-15

Lokale

 

/

 

Hold 6:

Fredag

8-10

Lokale

 

/

 

Hold 7:

Mandag

13-15

Lokale

 

/

 

Hold 7:

Fredag

13-15

Lokale

 

/

 

Hold 8:

Onsdag

8-10

Lokale

 

/

 

Hold 8:

Tirsdag

15-17

Lokale

 

/

 

TKA

Onsdag

15-17

Lokale

 

/

 

TKA

Mandag

10-12

Lokale

 

/

 

  

Kognitionspsykologi - Instruktorhold

 

Undervisning hver uge med start uge 36

Hold 1:

Mandag

10-13

Lokale

 

/

 

Hold 2:

Tirsdag

15-18

Lokale

 

/

 

Hold 3:

Fredag

13-16

Lokale

 

/

 

Hold 4:

Onsdag

8-11

Lokale

 

/

 

Hold 5:

Onsdag

14-17

Lokale

 

/

 

Hold 6:

Tirsdag

10-13

Lokale

 

/

 

Hold 7:

Fredag

10-13

Lokale

 

/

 

Hold 8

Onsdag

11-14

Lokale

 

/

 

TKA

Mandag

13-16

Lokale

 

/

 

Forelæsning 14 uger, med start uge 36
Holdundervisning på seniorhold 14 uger, artikelhold 12 uger, og instruktorhold 10 uger, alle med start uge 36.
Rusholdene med start sep. 2017 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2018  

 

Fagelement nr. 8
Pædagogisk psykologi- Educational Psychology

 

Formål og indhold                                                                                 10 ECTS

Den pædagogiske psykologi udforsker de psykiske aspekter ved pædagogiske processer og praksisformer. Faget handler om undervisning og læring hos børn og voksne i forskellige sammenhænge, og hvordan psykologen på forskellige måder og ud fra forskellige betingelser kan intervenere f.eks. overfor indlæringsvanskeligheder, problemadfærd og andre pædagogisk relaterede udfordringer. 

Formålet er at introducere til grundlæggende teorier, metoder og forskellige forskningstraditioner indenfor pædagogisk psykologi. Der introduceres til fagets forskellige praksisformer, felter og traditioner, som de udformer sig både i Danmark og internationalt. Konkrete interventionsproblematikker og metoder, udrednings- og interventionsformer som de udspiller sig i forskellige konkrete praksissammenhænge, f.eks. en skole, vil blive analyseret. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning :  Torsdag 10-12 Lokale CSS 35-01-44 /Jesper Dammeyer m.fl.

Hold 1:

Tirsdag

10-12

Lokale

 

/

 

Hold 2:

Torsdag 

13-15

Lokale

 

/

 

Hold 3:

Tirsdag

8-10

Lokale

 

/

 

Hold 4:

Tirsdag

10-12

Lokale

 

/

 

Hold 5:

Tirsdag

8-10

Lokale

 

/

 

Hold 6:

Torsdag 

13-15

Lokale

 

/

 

Hold 7:

Torsdag

8-10

Lokale

 

/

 

Hold 8:

Torsdag 

13-15

Lokale

 

/

 

TKA

Torsdag

8-10

Lokale

 

/

 

 Forelæsning 13 uger, med start uge 36
Holdundervisning 13 uger, med start uge 36 eller 37.  Rusholdene med start sep. 2017 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via
Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2018    

 

5.SEMESTER – 2011-studieordningenTil toppen

Fagelement nr. 11
Klinisk psykologi
Clinical Psychology

 

Formål og indhold                                                                15 ECTS
Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling, udredning, intervention samt evaluering af intervention over for psykiske lidelser. Sundheds - og kulturpsykologiske problemstillinger belyses og sættes i forhold til forskellige sygdoms- og sundhedsbegreber. 

Formålet med fagelementet er at introducere forskellige psykologiske teorier og modeller vedrørende psykiske lidelser, spændende fra normale livskriser til alvorlig psykopatologi og belyse disse ud fra aktuel forskning. 

Klinisk udredning af psykopatologiske tilstande gennem brug af kliniske screeningsredskaber, interview og test vil blive behandlet, ligesom interventionsmetoder til forebyggelse og behandling af psykisk lidelse inden for den kliniske psykologis arbejdsfelter vil være en del af fagelementet. Den kliniske psykologs konkrete arbejde med kulturelle og sundhedspsykologiske problemstillinger og forhold til tilgrænsende fagområder som f.eks. det psykiatriske og sociale område vil også være en del af forløbet.

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Mandag 13-15 og Onsdag 10-12 Lokale CSS 35.01.44 v/Marie Louise Reinholdt-Dunne m.fl.

 

Hold 1:

Onsdag

8-10

Lokale

 

/

 

Hold 2:

Onsdag

8-10

Lokale

 

/

 

Hold 3:

Fredag

8-10

Lokale

 

/

 

Hold 4:

Mandag

10-12

Lokale

 

/

 

Hold 5:

Mandag

10-12

Lokale

 

/

 

Hold 6:

Mandag

10-12

Lokale

 

/

 

Hold 7:

Fredag

8-10

Lokale

 

/

 

Hold 8:

Fredag

8-10

Lokale

 

/

 

TKA

Onsdag

8-10

Lokale

 

/

 

 Forelæsning 14 uger, med start uge 36 - Holdundervisning 13 uger, hold 3, 7 og 8 med start uge 36 – hold 1, 2, 4, 5, 6 og TKA  start uge 37. Stamhold med start sep. 2016
fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende
sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2018     

Fagelement nr. 12
Forskningsdesign og Videnskabsteori
Scientific design and Philosophy of Science 

 

Formål og indhold                                                                                 7,5 ECTS

I første halvdel af forløbet er formålet at introducere de basale videnskabsteoretiske discipliner erkendelsesteori/videnskabsteori, videnssociologi og videnskabshistorie. Herunder de klassiske videnskabsopfattelser hos Popper, Kuhn, strukturalisme samt nyere tilgange i poststrukturalismen, diskursteori, konstruktivisme/-tionisme, nymaterialisme. I anden halvdel er det målet at præsentere og analysere faserne i et forskningsprojekt bygget op omkring standardfaserne: emneafgrænsning, hypotese, operationalisering, metode, teori – samt et systematisk review.   

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Fredag 10-12, Lokale   CSS 35-01-44 v/ Simo Køppe m.fl.

Hold 1:

Tirsdag

8-10

Lokale

 

/

 

Hold 2:

Tirsdag

8-10

Lokale

 

/

 

Hold 3:

Tirsdag

8-10

Lokale

 

/

 

Hold 4:

Tirsdag

8-10

Lokale

 

/

 

Hold 5:

Torsdag

8-10

Lokale

 

/

 

Hold 6:

Torsdag

8-10

Lokale

 

/

 

Hold 7:

Torsdag

8-10

Lokale

 

/

 

Hold 8:

Torsdag

8-10

Lokale

 

/

 

Forelæsning 14 uger, med start uge 36 - Holdundervisning 13 uger, med start uge 37 Stamhold med start sep. 2016 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2018       
 

 

Fagelement nr. 13
Psykiatri
Psychiatry

 

Formål og indhold                                                                                 5 ECTS

Psykiatrien beskæftiger sig med diagnostiserbare psykiatriske lidelser og deres behandling indenfor børne- og voksenområdet. I fagelementet præsenteres de studerende for centrale emner indenfor psykiatri, herunder, psykiatrisk udredning, behandlingsmetoder og identifikation af psykiatriske problemstillinger omfattende de internationale klassifikationssystemers kategoriseringer og differential-diagnostik. Endvidere introduceres psykiske sygdommes udbredelse samt epidemiologiske begreber som prævalens og incidens. I fagelementet introduceres og diskuteres endvidere temaer som: empirisk viden om psykisk sygdom og behandlingseffekt, sociale og kulturelle forholds indflydelse på psykisk sygdom og forebyggelse af psykisk sygdom. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Mandag   15-17 Lokale CSS 35-01-44 v/Ida Hagemann m.fl

Forelæsning 14 uger, med start uge 36 – Studerende med start sep. 2016 tilmeldes af
administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på
KUnet fra 15. maj - 1. juni 2018      
                          

Fagelement nr. 17
Bachelorprojektet
Bachelor Thesis

 

Bachelorprojekt - opsamlingsholdTil toppen

Studerende der skal aflevere bachelorprojekt vinter 2018/19 kan følge opsamlingsholdene. Der tilbydes vejledning ved Vanessa Sonne-Ragans 

Formål og indhold                                                                                 20 ECTS

Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende selvstændigt kan anvende metoder, teori og empiri fra de øvrige fag på bacheloruddannelsen til en systematisk behandling af et selvvalgt emne.

Bachelorprojektet fungerer dels som en integrerende afslutning på bacheloruddannelsen, dels som en introduktion til de akademiske krav på kandidatuddannelsen, især specialet. Indholdsmæssigt er bachelorprojektet en større selvstændig opgave, der behandler et psykologisk fænomen fra et eller (tværgående) flere af områderne personlighedspsykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi og kognitionspsykologi, eller en problemstilling fra den anvendte psykologi med udgangspunkt i metoder og teorier fra et eller flere af de nævnte grundfag. Bachelorprojektet kan også tage form af en almenpsykologisk opgave, der behandler grundlæggende problemstillinger i psykologien. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Opsamlingshold: Onsdag 12-15 lokale v/Vanessa Sonne-Ragans

Holdundervisning 8 uger, med start uge 36  – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2018

Fagelement nr. 14 og 15
Valgfag
Elective course

 

Formål og indholdTil toppen                                                             5 ECTS eller 10 ECTS

Målet med fagelementerne er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien. 

Valgfag kan tages på Institut for Psykologi eller på andre uddannelser. De specifikke målbeskrivelser for de enkelte Valgfag, der udbydes på Psykologi, vil fremgå af de løbende publicerede undervisningsplaner for semestrene. Målbeskrivelser for fag udbudt ved andre institutter fremgår af de pågældende uddannelsers studieordning/undervisningsplaner. Forskningsaktiviteter kan tages som valgfag – forhåndsgodkendelse skal søges hos Studienævnet for Psykologi (5 ECTS eller 10 ECTS).

Psykologiformidling          
5 ECTS 

I Psykologiformidling tager vi udgangspunkt i praksisrettede teorier og gør dem levende. Du forventes derfor at møde med et mindset tunet ind på aktivitet, da vi kører skarpt på med praksislæring og –refleksioner. 

Der er mødepligt første gang grundet planlægning af undervisningsgangene, hvor alle studerende bliver tildelt et oplæg. Og vi kører introduktion til, hvordan vi kommer til at arbejde fremover. 

Du opnår konkrete værktøjer til at blive en dygtigere mundtlig formidler. 

NB! Der er mødepligt første gang grundet planlægning af semestrets fremlæggelser 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Hold 1

Tirsdag

13-17

Uge 36-41

Lokale

 

/

Pia Bjerring

Holdundervisning 6 uger – med  start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2018                    

 

Psykotraumatologi: Krise- og katastrofepsykologi. 
5 ECTS
Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning

Kurset fokuserer på traumatisk stress. Dvs. reaktioner på udsættelse for alvorlige og livstruende hændelser så som ulykker, katastrofer, krig, terror mm.

Det teoretiske grundlag for psykotraumatologien gennemgås. Ligesom kliniske og terapeutiske aspekter af området behandles.

Hvilke begivenheder traumatiserer og hvorfor

 • Præmorbide personlighedsfaktorers betydning for den posttraumatiske reaktion.
 • Principperne for akut kriseintervention gennemgås.
 • Organisering og indhold af den akutte indsats.
 • Identifikation af risikofaktorer og screening for specielt behandlingskrævende tilstande i akutfasen.
 • Traume inducerede dissociative tilstande.
 • Defusing og debriefing af involverede i traumatiske hændelser.
 • Diagnoserne Acute Stress Disorder, ASD, og Post Traumatic Stress Disorder, PTSD, og konsekvenserne af disse, belyses.
 • Traumers og PTSD’s epidemiologi.
 • Den længerevarende psykoterapeutiske indsats i forbindelse med post traumatiske stresstilstande.
 • Hvad er de essentielle elementer i post traumatisk psykoterapi belyst ud fra forskellige terapeutiske retninger.
 • Undervisningen vil blive suppleret med cases inden for det psykotraumatologiske speciale. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Psykotraumatologi -Krise- og katastrofepsykologi: Onsdag 15-17 lokale v/Anders Korsgaard Christensen

Holdundervisning 14 uger med, start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2018       
 

Psychosocial Job Stress and Chronic Disease
5 ECTS  
Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning 

Can psychosocial conditions at work cause disease? What are the mechanisms? How do we assess and quantify psychosocial conditions and their effects? How can we intervene against job stress? These and other questions are the topics for the course. The course is interdisciplinary, and will introduce commonly used models of work-related stress, as well as broadly applicable methods for measuring the physiological effects of stress on the body. These methods are useful in understanding the effects of job stress and psychosocial stressors on health and wellbeing, with applications for cardiovascular disease (CVD), depression, metabolic illness, and other chronic diseases. The course includes both structured lectures that introduce and review various concepts and methods, and group work were where students are encouraged to engage with fellow students and researchers. These lectures and group work cover topics such as models of psychosocial job stress, mechanisms between psychosocial job stress and health, critical discussion of the association between job stress and chronic diseases, and job stress interventions. 

Psychosocial Job   Stress and Chronic Disease: Torsdag 13-15 room v/Jesper Kristiansen, - Engelsk

Holdundervisning 14 uger, med start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2018   
 

Psychology of Morality 
5 ECTS
Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning 

Is morality innate? Does cleaning your hands influence your moral decision making? Are creative people less or more honest?

During the course, we will discuss research aiming to answer such questions related to morality, typically relying on experimental approaches (like in Behavioral Economics). In particular, students will learn about modern theories of moral behavior, as well as about quantitative lab and field studies on individual and situational factors related to (im)moral behaviors such as altruism, cheating, or cooperativeness. We will focus on a broad range of topics including cognitive and emotional aspects of moral judgments and decision making, moral development, or evolutionary and neurobiological aspects of morality. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Psychology of   Morality: Torsdag 10-13 room v/ Karolina Ścigała, - Engelsk

Holdundervisning 10 uger, med start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2018     
 

Krop og psyke
10  ECTS
Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Kurset ser på forholdet mellem krop og psyke, og hvilken betydning kroppen har for oplevelse, selv og psykens udvikling og opståen. Der fokuseres på hvilken indvirkning bevægelse har for forholdet mellem krop, psyke og selvoplevelse og hvordan dette kan ses i et behandlingsperspektiv især inden for det psykiatriske felt. Teori tager især udgangspunkt i det psykodynamiske og det fænomenologiske. Desuden inddrages egen erfaring og praksis med fysisk aktivitet og bevægelse som fænomenologisk grundlag for refleksion. 

Et teoretisk udbytte af modulet, som kan perspektivere kroppen som subjekts betydning for mennesket såvel fysisk, socialt som psykisk, som et andet perspektiv, der normalt anvendes i det psykologiske genstandsfelt, og at dette kan inddrages som tilgang til behandling og terapeutisk samtale og interview. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Krop og psyke: Torsdag  15-18 lokale v/ Jim Toft

Holdundervisning 10 uger med, start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2018      
 

Mentaliseringsbaseret arbejde med børn og unge - en kontekstuel og udviklingspsykologisk tilgang
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Mentaliseringsbegrebet blev født i voksenpsykiatrien, men har i dag vundet indpas på mange andre psykologiske arbejdsfelter – ikke mindst i arbejdet med børn og unge, hvor mentaliseringsbaseret arbejde tilbyder en udviklingsforståelse og en ramme for arbejdet med barnet/den unge, familien og netværket. 

Kursets ambition er at sætte mentaliseringsteorien i relation til psykologisk forandringspraksis med børn og unge, for her igennem at indkredse relevante metoder og interventioner, som kan inddrages i forløb med børn, unge, deres familier og øvrige netværk. Kurset vil give indblik i, hvordan mentaliseringsbaseret arbejde ser ud i forskellige arbejdsfelter herunder familiebehandling, skoleverdenen (PPR), på døgninstitutioner og i undersøgelsesarbejde.

Vi vil diskutere og reflektere over psykologens opgaver og udfordringer i arbejdet med børn og unge og stille skarpt på, hvordan man kan gå til en sag, der synes kompleks og uoverskuelig – altså hvordan man “kan skære kagen” og tilrettelægge en mentaliseringsbaseret indsats. På dette kursus skal vi også eksperimentere og få erfaringer med at skabe engagerende og legende kontekster, hvor børn, unge og deres familier og netværk kan blive nysgerrige og kloge på egne og hinandens tanker, følelser og intentioner.  Vi skal undersøge og diskutere, hvordan man som psykolog kan håndtere divergerende meninger, højt konfliktniveau og mentaliseringssvigt i øvrigt, herunder også vores egne som professionelle. Og i forlængelse heraf udforske, hvordan vi aktivt kan bruge eget følelsesliv i arbejdet, samtidig med at vi undgår udbrændthed. 

Formmæssigt vil forløbet være tilrettelagt som vekslen mellem oplæg, debat, illustrative øvelser, filmklip og rollespil.  Vi vil etablere et eksperimenterende rum, hvor vi udover at arbejde med det teoretiske fundament for mentaliseringsbaseret arbejde gennem oplæg fra undervisere også skal have ”hands on” gennem praksisdemonstrationer og øvelser, hvor alle deltager aktivt. Hvis du har lyst til at udforske en af tidens populære teorier og metodeveje i arbejdet med børn og unge og få lidt praksis under neglene – så kom og mentaliser sammen med os. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Mentaliseringsbaseret arbejde med børn og unge: Torsdag 10-13 lokale v/ Marlene Stokholm, Mai Juul Andersen og Camilla Mikkelsen Printz

Holdundervisning 10 uger, med start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2018   
 

Brain and Cognitive Development
10 ECTS
Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Infancy is the period of most dramatic brain and cognitive development, and where we see the biggest changes in cognition. Understanding this period of cognitive development and what drives cognitive development is crucial for understanding human cognition more broadly. This course is focused on the topic of infant and early childhood cognition, and will draw on our knowledge of the developing brain, and findings from neuroimaging.  We will begin with an introduction to the field of infant cognitive development, an overview of brain development, and current methodology for studying infants and their brains. In subsequent weeks, we will cover a new topic each week, including both domains of knowledge (including objects, number, faces, social reasoning, morality) and mechanisms of early learning (information expectation, information seeking, statistical learning). The course is aimed at providing a state-of-the-art on cognitive development and will be focused on the most recent research that has transformed our understanding of what and how infants learn. 
Teaching weeks: 37-41, 43, 45, 47-49 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Hold 1:

Tirsdag

10-13

Classroom:

 

/

Victoria Helen Southgate

Holdundervisning 10 uger, med start uge 37 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2018   
 

Culture, Communication and Learning v/ Kyoko Murakami 
10 ECTS
Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

This course will introduce key social scientific concepts and theories, which can be applied to the study of the relationship between culture, communication and learning. It will explore the complexities of the vast theory base underpinning the role of communication and language in learning settings. Its aims are to introduce to students issues concerning (1) the dynamic role of social interaction in language use, culture as resource for development of children and young people, (2) language use and thinking and remembering together and the process of socialisation (3) learning as communicative action and (4) gender issues in language and literacy practices or disability issues. It will enable a critical assessment of the construction of problems and proposed solutions in practices in psychology, education and other related fields.    

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Culture, Communication and Learning: Onsdag 15-17 lokale v/ Kyoko   Murakami

Holdundervisning 14 uger med, start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2018    
 

Feedback Informed Treatment  (FIT) ved Rikke Papsøe
10 ECTS
Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

Feedback Informed Treatment (FIT) is an evidence-based, pan-theoretical practice. It is a way of routinely monitoring the effect of therapy. The objective of FIT is to improve the quality and effectiveness of therapy. Through the use of two simple scales in each therapeutic conversation, the therapist can: 1) Monitor the client's progress in therapy, e.g.: Is the client getting better through therapy? Worse? Is there no development? 2) Get continuous, formalized feedback from the client on the alliance between therapist and client. Through this feedback the therapist is able adjust his/her methods of therapy so that he/she will be more helpful to the particular client. This approach to therapy has been shown to halve "drop-outs" from the therapy, to enhance the effect of the therapy significantly, and to reduce the risk of deterioration. 

This course will cover the research behind FIT, including an overview of what works in therapy. The FIT scales (Outcome Rating Scale and Session Rating Scale) will be introduced. Through case material we will practice understanding of the graphical representation of different therapeutic courses, and how these can be used to tailor the therapy to each client so that the therapy becomes more efficient. Finally the course will focus on the characteristics of the most skilled therapists, and how to work towards becoming a top therapist. The course will consist of a mixture of theoretical presentations, case material, practical exercises, and reflection.  

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Feedback Informed Treatment: Onsdag 12-15 lokale v/ Rikke Papsøe

Holdundervisning 10 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2018    


Fagelement nr. 18 Samtaletræning
Communication training

                                                                                                                                   2,5 ECTS

Formålet med modulet er at introducere til psykologisk-teoretiske perspektiver på professionel samtale og forskellige konkrete samtaleteknikker og -redskaber, samt at give mulighed for at træne de færdigheder, der er nødvendige for som psykolog at kunne indgå i en professionel samtale med klienter. Modulet beskæftiger sig med psykologiske perspektiver på professionel samtale, herunder den psykologiske kontrakt, psykologens og klientens roller, samt samtalens faser, forløb og processer. Der præsenteres konkrete teknikker og redskaber, som psykologen kan anvende i professionelle samtaler.

Undervisningen er organiseret som en kombination af fælles introduktion og efterfølgende øvelser i mindre grupper. Gennem øvelserne får de studerende mulighed for at træne egne samtalekompetencer og evnen til at analysere og reflektere professionelt over egen og andres samtalepraksis samt at give andre feedback. Undervisningen indebærer, at alle studerende gør sig erfaringer med positionen som både psykolog, klient og observatør. Der lægges vægt på at etablere et trygt og fortroligt rum, som muliggør konstruktive erfaringer med professionel psykologisk samtale.

Der udbydes 2 forløb, med plads til ca. 100 studerende i hver uge. Pensumlitteraturen forudsættes læst inden ugekurset starter. Der udsendes velkomstbrev og information via Absalon, som man ligeledes forudsættes at have orienteret sig i forud for kursusstart.

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Uge 33 Grupperum:

Forelæsning:  Mandag til fredag 9-10:30 Lokale v/ Charlotte Simonsen, Lene Haulund Schantz, Neela Maria Sris og Gitte Haag

 

Hold 1:

Man-fre

10:30-15

Lokale

 

/

Neela Maria Sris

Hold 2:

Man-fre

10:30-15

Lokale

 

/

Charlotte Simonsen

Hold 3:

Man-fre

10:30-15

Lokale

 

/

Claus Plenge   Johansen

Hold 4:

Man-fre

10:30-15

Lokale

 

/

Gitte Haag

Hold 5:

Man-fre

10:30-15

Lokale

 

/

Lene Haulund Schantz


Uge 34
Grupperum:

Forelæsning:  Mandag til fredag 9-10:30 Lokale v/ Charlotte Simonsen, Lene Haulund Schantz, Neela Maria Sris og Gitte Haag

 

Hold 6:

Man-fre

10:30-15

Lokale

 

/

Neela Maria Sris

Hold 7:

Man-fre

10:30-15

Lokale

 

/

Charlotte Simonsen

Hold 8:

Man-fre

10:30-15

Lokale

 

/

Claus Plenge   Johansen

Hold 9:

Man-fre

10:30-15

Lokale

 

/

Gitte Haag

Hold 10:

Man-fre

10:30-15

Lokale

 

/

Lene Haulund   Schantz

Sommerkursus uge 33 eller 34 – Studerende der starter på 5.sem efteråret 2018 er placeret, og  kan se deres holdnummer på Selvbetjeningen. For øvrige studerende: Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2018