Undervisning og kurser – Københavns Universitet

Center for Angst > Til professionelle > Undervisning og kurser

Undervisning og efteruddannelse

Efteruddannelse

Som specialister indenfor angstområdet, tilbyder vi undervisning. Vi tilpasser undervisningen til deltagernes viden, færdigheder og behov.

Vi kan tilbyde temaworkshops, halvdags- og heldagsundervisning samt kurser af længere varighed, f.eks. kurser i kognitiv adfærdsterapi, herunder Cool kids/Chilled og metakognitiv terapi, samt udredning og behandling af angst hos børn og unge.

Niveauet for undervisningen kan variere fra undervisning af forældre, pædagoger, lærere, psykiatere til psykologer på specialistniveau. Kontakt os for yderligere information og pris.

Aktuelle undervisningstilbud:

Specialistuddannelse i CBT til børn og unge

Den 2-årig efteruddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi med børn og unge  består af 90 timers teori og 60 timers supervision. Videreuddannelsen er godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialistuddannelse i psykoterapi med børn. Tid: Februar 2018 - August 2019

Grundkursus i CBT til tværfaligt personale

Grundkurset til professionelle, der arbejder med børn i hverdagen (lærere, pædagoger, sundhedsplejersker mv.) består af 30 timers teori og 4 timers supervision. Tid: januar 2018. Gruppesupervision i februar og april 2018

Psykologisk undersøgelsesmetodik

30 timers Klinisk Psykologisk Undersøgelsesmetodik til børn og unge  Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening under specialiseringsmodulet 12.4.4.2.1. med 30 timer, og 6.4.4.2.2. Psykologiske undersøgelsesmetoder 24 timer. Tid: April 2018

Klik her for tilmelding.

Supervision

Vores teams specialistkompetencer og bredde, tillader os ligeledes at udbyde supervision af psykologer, samt af andre faggrupper. Denne supervision kan være individuelle forløb og/eller gruppeforløb.

Kontakt Heidi Riiber, mail: heidi.riiber@psy.ku.dk