Til professionelle – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for Angst > Til professionelle

Angst hos børn og unge - Information til professionelle

Hvis et barn lider af angst

Vælg en effektiv behandling

Når et barn lider af angst, kan det have brug for behandling. Studier af effekten af angstbehandling viser, at effekt er markant højere når behandling er evidensbaseret og udføres af specialister. Center for Angst er en specialiseret angstklinik, der tilbyder undersøgelser og forskningsbaseret behandling til børn og unge med angst. Vores primære målgruppe er børn og unge i alderen fra 6 til 18 år og deres familier. Her kan du kort læse om disse tilbud, samt øvrige tilbud der er målrettet professionelle.

Angstrelaterede problematikker

Angst kan være årsag til en række øvrige problematikker, herunder skolevægring, social isolation og depression. Nogle gange kan angsten også opstå som bekymringer vedrørende konkrete farer, der eksisterer i barnets miljø, f.eks. oplevede traumer, frygt for at en forælder dør af sin livstruende sygdom, eller at man aldrig vil få et normalt liv, hvis man selv lider af eller har lidt af en alvorlig sygdom. Nogle af disse problematikker kan behandles i et standardiseret forløb, hvor andre har behov for et tilbud, der er skræddersyet problematikken. Ønsker I yderligere information om skræddersyede tilbud til f.eks. skolevægring, bedes I kontakte os.

Et forløb i Center for Angst

Et forløb i CfA starter med en grundig udredning af problematikken, så den efterfølgende indsats kan målrettes denne. Udredningen indeholder henvendelse, forvisiterende telefonsamtale, spørgeskemaer, samt 2 timers udredning af både barnet/den unge og forældrene, der har til formål at afdækket barnets/den unges vanskeligheder.

Hvorfor vælge behandling i Center for Angst?

CfA er en specialiseret forskningsklinik som siden 2008 har behandlet angste børn, unge og deres familier, samt forsket i og undervist professionelle om angst hos børn og unge. Behandlingen varetages af færdiguddannede psykologer, som støttes af psykologistuderende. Alle behandlinger superviseres af specialister indenfor feltet. Dette sikrer en høj kvalitet i tilbuddet. I gruppetilbud vil der gennemsnitligt være én terapeut per to børn eller unge.

Standardydelser

Behandling af angst

Cool Kids og Chilled gruppeforløb

Disse forløb er udviklet i Australien og baserer sig på kognitiv adfærdsterapi. De består af 20 sessioner fordelt på 10x2 timer. Både barnet/den unge og forældrene deltager.

Metakognitiv gruppeterapi til børn og unge

Forløbet baserer sig på Metakognitiv terapi, der har vist sig at være effektiv til voksne. CfA har udviklet denne behandling til børn. Forløbet består af børnegrupper (8x2 timer), forældreworkshops (2x2 timer) over ca. 8 uger og en familiegruppe boostersession (1x2 timer) ca. 1 måned senere.

Individuel terapi

Forløbene tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi eller metakognitiv terapi og skræddersys til den enkelte problematik. Disse involverer oftest både barn/den unge og forældre.  Forløbene varer typisk 6 til 12 sessioner à 45 eller 60 minutters varighed, ca. 1 gang pr. uge.

Øvrige ydelser

Kurser

Som specialister indenfor angstområdet, tilbyder vi undervisning. Vi tilpasser undervisningen til deltagernes viden, færdigheder og behov. Vi kan tilbyde temaworkshops, halvdags- og heldagsundervisning samt kurser af længere varighed, f.eks. kurser i kognitiv adfærdsterapi, herunder Cool kids/Chilled og metakognitiv terapi, samt udredning og behandling af angst hos børn og unge. Niveauet for undervisningen kan variere fra undervisning af forældre, pædagoger, lærere, psykiatere til psykologer på specialistniveau. Kontakt os for yderligere information og pris.

Supervision

Vores teams specialistkompetencer og bredde, tillader os ligeledes at udbyde supervision af psykologer, samt af andre faggrupper. Denne supervision kan være individuelle forløb og/eller gruppeforløb.

Kontakt Heidi Riiber, mail: heidi.riiber@psy.ku.dk