Deltag i vores forskningsprojekter – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for Angst > Center for Angst > Deltag i vores forskni...

Deltagelse i forskningsprojekter i Center for Angst

I Center for Angst arbejder vi hele tiden på at opnå en bedre forståelse for hvordan angst udvikles og vedligeholdes i barndommen. Børn og familier, der modtager undersøgelse eller behandling i Center for Angst, inviteres til at deltage i forskningsprojekter.

Igangværende forskningsprojekter

I øjeblikket er vi i gang med at undersøge hvilke strategier angste børn bruger til at håndtere deres ubehagelige tanker og følelser, og hvordan forældre kan støtte børn i at håndtere bekymringer. Til dette projekt søger vi børn i alderen 7-13 år og deres forældre. Vi håber på at denne forskning kan skabe større viden om hvordan vi kan hjælpe angste børn af med deres vanskeligheder

Hvad indebærer deltagelse?

At deltage i projektet kræver kun en time af jeres tid som familie. Vi udvider blot jeres undersøgelse i Center for Angst. Derfor behøver I ikke komme ind på Institut for Psykologi på en særskilt dag for at kunne være med i projektet.

Deltagelse indebærer, at I alle udfylder nogle ekstra spørgeskemaer. Barnet skal deltage i en lille opgave, hvor det skal identificere nogle hverdagsgenstande og i den forbindelse svare på nogle spørgsmål. Vi vil også interviewe jer som forældre om bekymring og hvordan disse håndteres. Alle resultater opbevares og behandles i anonymiseret form.

Hvad får I ud af det?

Ved at deltage, er I som familie med til at hjælpe andre familier, som står i samme situation. Den viden I bidrager med, er central for at optimere de eksisterende behandlingsmuligheder for børn med angst. Dit barn vil modtage en lille præmie som tak for deltagelse. I forældre vil på dagen få en kort mundtlig tilbagemelding på jeres barns måde at håndtere bekymring på.

Behandling i Center for Angst er ikke afhængigt at deltagelse i forskningsprojektet, og I kan til enhver tid trække jeres samtykke tilbage, uden at dette har konsekvenser for forløbet i Center for Angst.

Spørgsmål?

Hvis I har nogle spørgsmål, så kontakt venligst:
Psykolog Nicoline Normann
Mail: nicoline.normann@psy.ku.dk
Telefon: 35 32 48 70