Medarbejdere ved Institut for Psykologi – Københavns Universitet

Andreas Friis Elrond

Andreas Friis Elrond

Ph.d.-studerende

Mit Ph.D. projekt har titlen "Det psykiske arbejdsmiljøs betydning for danske udsendte soldaters psykiske helbred". Projektets sigte er at undersøge disse via en mixed-method tilgang.

Første delprojekt undersøger de udsendte soldaters selvrapporterede vurderinger af ledelsen i deres enhed og disses betydning for eventuelle efterreaktioner. Anden og tredje delprojekt sammenligner, gennem registerstudier, soldaters arbejdsmarkedstilknytning efter udsendelser, samt betydningen af arbejdsmiljøet for dette.

ID: 130998184