Medarbejdere ved Institut for Psykologi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for psykologi > Ansatte

Andreas Friis Elrond

Andreas Friis Elrond

Ph.d.-studerende

Mit Ph.D. projekt har titlen "Det psykiske arbejdsmiljøs betydning for danske udsendte soldaters psykiske helbred". Projektets sigte er at undersøge disse via en mixed-method tilgang.

Første delprojekt undersøger de udsendte soldaters selvrapporterede vurderinger af ledelsen i deres enhed og disses betydning for eventuelle efterreaktioner. Anden delprojekt undersøger gennem registerstudier betydningen af arbejdsmiljøet for tidligere udsendtes arbejdsmarkedstilknytning. Sidste delprojekt forventes via interviews at undersøge betydninger af arbejdsmiljøet og særligt ledelse, under udsendelser.

ID: 130998184