Seksualitet, sprog og køn – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Seksualitet, sprog og køn >

Seksualitet, Sprog og Køn

Kontaktperson/Koordinator:

Forskergruppen er en fortsættelse af fokusgruppen om forebyggelse og behandling af børn, som har været udsat for seksuelle overgreb. Gruppen kombinerer grundvidenskabelig forskning om infantil seksualitet og seksuelle overgreb med anvendt forskning om epidemiologi og psykosociale konsekvenser af seksuelle overgreb mod børn. Fokus er fortsat på infantil seksualitet, seksuelle overgreb på børn og interventioner af forebyggende og behandlingsmæssig karakter, men denne gruppe har ønsket at brede forskningsfeltet ud og forankre det i en psykologisk tilgang, der har sit afsæt i en humanvidenskabelig tradition, både fordi svarene på de stillede spørgsmål ofte vil kræve en kompleks tilgang, og også fordi vi hermed lægger op til et samarbejde med andre brede fagområder indenfor det forskningsfelt, som titlen angiver, hvor:

  • Seksualitet forstås i et udviklingsperspektiv med fokus på, hvad der kendetegner barndommens seksuelle udvikling, og hvordan den adskiller sig fra voksen seksualitet med puberteten som markør for denne ændring i udviklingen.
  • Sprog er relevant at inddrage både i en bred semiotisk betydning som tegn og som symbolsprog, idet der her sættes fokus på, hvordan vi med sproget skaber betydninger, der ikke lader sig indfange entydigt.
  • Køn handler ikke bare om den biologiske kønsforskel. Køn er tillige et kulturelt, socialt ogpsykologisk fænomen, og også sproget er med til at tilskrive kønnet betydning. Med dette område ønsker vi at skabe viden og interesse for kønsforskning i et bredt psykologisk/kulturelt perspektiv.

Med en forankring i en kritisk humanvidenskabelig tradition vil forskningsområdet invitere til et samarbejde med relevante andre fagområder som socialvidenskab, jura, medicin samt kønsforskning.

Find mere information om forskergruppen i venstremenuen.